Update KMO-portefeuille

Slimmer zoeken naar opleiding

Met de kmo-portefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen via een eenvoudig elektronisch systeem opleidingen en adviezen aankopen.
Eind juli bracht de KMO-portefeuille een update van haar online services.   Sinds deze zomer zoek je nu nog slimmer naar de gepaste opleiding of advies.

Wat is nieuw?

•    je hoeft niet langer te kiezen tussen opleiding of advies vóóraleer een diensverlener te zoeken
•    thematisch zoeken wordt gemakkelijker
•    geografische selectie is nu ook mogelijk
•    de zoekopdracht is aanpasbaar, met sorteermogelijkheid op naam, beoordeling en kleinste afstand
•    selecteer je meer dan één dienstverlener, dan kun je deze nu ook vergelijken
•    reviews kunnen gegeven worden, en worden ook gepubliceerd

Bekijk hier website KMO-Portefeuille

 

Wijzigingen op komst in het gebruik van de KMO-portefeuille

De toekenning van de gewijzigde steunpercentages zal ingaan op 1 december 2019. De plafondverlaging wordt van kracht op 1 januari 2020.
In 2018 werden ruim 150.000 dossiers ingediend, goed voor een bedrag van ruim 61 miljoen euro. Het zijn vooral de kleine ondernemingen die van de kmo-portefeuille gebruik maken.  De aanpassing werd afgesproken bij de regeringsvorming en moet tot lagere uitgaven leiden aangezien de uitgaven voor de kmo-portefeuille de voorbije jaren sterk waren gegroeid.

  • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en adviezen kreeg nu 40% steun van de Vlaamse overheid met een maximum van 10.000 euro per jaar.  Met de nieuwe reglementering kan een klein onderneming tot 30% subsidie kunnen verkrijgen, met een maximale steunwaarde van 7.500. 
  • Een middelgrote onderneming kreeg nu 30% met een maximumplafond van 15.000 euro per jaar. Middelgrote ondernemingen zullen in het nieuwe systeem tot 20% subsidie kunnen verkrijgen met een jaarplafond van 7.500.  

De definities van een kleine en middelgrote onderneming worden hieronder opgelijst.