8 tips van Jeroen De Flander om meer uit uw strategie te halen

Managementtips om uw strategie optimaal te implementeren!

Volgens onderzoek dat is gepubliceerd in The Harvard Business Review, “realiseren bedrijven maar 40 tot 60 procent van het potentieel van hun strategie”. 
Deze cijfers zien er niet goed uit. 


Hier zijn 8 tips om meer uit je strategie te halen


1. Stuur je strategie bij 

Je strategie is je lange termijn keuze. Afhankelijk van de sector waarin je actief bent, toont je strategie de weg die jouw bedrijf de komende 3 tot 10 jaar moet volgen. Jouw strategie moet je onderneming een concurrentievoordeel bieden tegenover je sectorgenoten. 
Op regelmatige basis, doorgaans jaarlijks, moet (en wil) een bedrijf de gevolgde strategie evalueren en bijsturen op basis van veranderingen in de concurrentieomgeving.  


2. Communiceer

Zodra je nieuwe strategie (of strategie-update) goedgekeurd is door alle betrokken partijen start de communicatie. Transparante en begrijpelijke communicatie creëert de nodige duidelijkheid en betrokkenheid bij de nieuwe (of aangepaste) strategie.  
Gebruik alle beschikbare communicatieplatformen. Dit is essentieel. Eén groot jaarlijks strategie-evenement en één enkele mail van de baas zijn niet voldoende. Gebruik ook vergaderingen, discussiegroepen, informele en formele ontmoetingen, het intranet, mededelingsborden, bedrijfstheater, screen savers, posters en andere creatieve ideeën om je strategie te communiceren.  


3. Cascadeer 

Een strategie uitrollen is niets meer dan je bedrijfsdoelstellingen in kleinere stukken knippen voor het volgende, hiërarchisch lagere, niveau in je organisatie. Het proces stopt op het niveau van de kleinste organisatorische eenheid. Meestal zijn dit de teams. Uiteindelijk bepaalt de grootte van jouw organisatie de omvang van de cascade. Het is essentieel om alle doelstellingen te harmoniseren – horizontaal en verticaal. Om doelstellingen op te volgen moet je de juiste prestatie-indicatoren kiezen – vaak Key Performance Indicators of kortweg KPI’s (link: https://jeroen-de-flander.com/kpi/) genoemd. 


4. Vergelijk en leer

Je strategie is een hypothese. Het is – op een gegeven moment – jouw beste inschatting van de weg naar succes, de route die volgens jou de grootste slaagkansen biedt voor de realisatie van je visie. Maar het blijft een inschatting. Het is daarom een goed idee om op het einde van elke implementatiecyclus even stil te staan en je hypothese te verifiëren. Vergelijk je initiële veronderstellingen met wat je geleerd hebt uit de realiteit van de voorbije implementatieronde. Bekijk ook externe factoren, deze kunnen ondertussen gewijzigd zijn. 
Al te vaak veranderen bedrijven hun strategie omdat ze de vooropgestelde prestaties niet realiseren. Bij nader onderzoek blijkt er echter niets mis te zijn met hun strategie … Het probleem schuilde in de implementatie ervan. Vergeet dus niet om ook je implementatieproces onder de loep te nemen!


5. Managen van initiatieven

Initiative management is de stap waarin je dromen geconfronteerd worden met de realiteit, waar mensen en middelen toegevoegd worden aan je strategierecept. Het is dan ook ongeveer de moeilijkste stap in het implementatieproces van een strategie – en dus ook de plaats waar het vaak misloopt. Initiative management omvat het selecteren, prioritiseren en opvolgen van de juiste strategische projecten.  


6. Bepaal individuele doelstellingen 

Individuele prestatiedoelen bepalen is een van de beste acties die je kan ondernemen om prestaties te verbeteren – of het nu om je eigen prestaties gaat, die van je team of zelfs die van de hele organisatie. 
De positieve impact van persoonlijke doelstellingen is een zeer vaak onderzocht en wetenschappelijk gefundeerd element van de hedendaagse organisatieleer. De pioniers van de goal setting theory zijn Edwin Locke van de Universiteit van Maryland en Gary Latham van Toronto University.  Koppel alle individuele prestatiedoelstellingen aan de globale strategie. Doe je dit niet, dan eindig je met fantastische persoonlijke doelstellingen … die niet nuttig zijn voor de organisatie!


7. Volg op en coach

Regelmatige coaching motiveert mensen en vergroot enorm hun kansen op succes. Het vereenvoudigt ook de uiteindelijke beoordeling van de prestaties. In feite is regelmatige coaching veel belangrijker dan het formele evaluatiegesprek halverwege het jaar.
Feedback geven is een belangrijke vaardigheid van een goede coach. Feedback krijgen is een must om de prestaties te verbeteren. 
Prestatiecoaching is een relatief nieuw, maar snelgroeiend kennisdomein. Een van de belangrijkste pioniers is Sir John Whitmore, auteur van Coaching for Performance. 


8. Beoordeel prestaties

De meeste organisaties evalueren formeel de prestaties van de medewerkers op het einde van het jaar. Idealiter beantwoordt de evaluatie de vraag: “Zijn de individuele prestatiedoelstellingen bereikt?”. Zorg ervoor dat je een eerlijke beoordeling kan maken. Er bestaan verschillende technieken om je hierbij te helpen.
Veel bedrijven koppelen een financiële beloning aan het al dan niet behalen van doelstellingen. Dit is echter geen noodzakelijke voorwaarde om professioneel met individuele doelstellingen om te gaan.  

De auteur is Jeroen De Flander, mede-oprichter van the performance factory en voorzitter van The Institute for Strategy Execution.
Van gedachten wisselen over het leren van vandaag voor het werk van morgen? Contacteer SBM vrijblijvend voor een kennismakingsgesprek.