Welke opleidingen komen in aanmerking voor permanente vorming?

Wat is permanente vorming?

time icon 1 min

Heel wat beroepen kennen de plicht (of aanbeveling) om jaarlijks x-aantal uren vorming te volgen, ook gekend als permanente vorming. Met als bedoeling uw kennis blijvend bij te spijkeren. 

De ontwikkelingen in wetenschap, technologie en recht evolueren zo snel, dat permanent bijscholen noodzakelijk is om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

Zo zetten vb. jaarlijks heel wat bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, advocaten, notarissen enz. hun operationele en theoretische kennis op scherp. 

SBM is erkend om een uitgebreid pakket dergelijke ‘accreditatie’ opleidingen aan te bieden. 

Hebt u nog enkele kredietpunten te kort in functie van uw permanente vorming? Kijk hier welke opleidingen daarvoor in aanmerking komen.