De digitalisering verspreidt zich verder aan een stevig tempo binnen SBM

De digitalisering gaat viraal

We durven het haast niet formuleren in deze tijden.  Maar de digitalisering van SBM verspreidt zich letterlijk en figuurlijk aan een stevig tempo als een positief online virus.
SBM kreeg dan ook een upgrade in haar digitale afdeling, a.k.a. het ‘Flex.ID-team’.  Het digitale team groeide al even snel als haar verantwoordelijkheden de afgelopen maanden.  De digitale campus draait vandaag onder de deskundige begeleiding van Marie Van Looveren, voormalig jawel (campus)manager. 


Mixed classes ook meerwaarde postcorona

Intussen werden al meer dan 70 lokalen uitgerust met webcams. Ideaal voor vb ‘mixed classes’, dit is een lesgroep, waarbij een deel van de cursisten van thuis uit de les mee volgt. Een investering met een snelle en directe meerwaarde.
Ook na Corona behouden we de positieve elementen die de (versnelde) digitalisering met zich meebracht. Digitaal als het kan, klassikaal als het moet als het ware.  
Voor elke opleiding zoeken we naar de ideale blend.  Bij de praktische opleidingen zijn cursisten in vergelijking met een eerder theoretische opleiding  vb. meer gebaat bij een frequente interactie tussen docent en cursist.  We zullen dus per opleiding moeten nagaan hoe we op een slimme manier het digitale met het klassikale kunnen combineren. Want in de combinatie zit de leerwinst voor de cursist.  


Enkele cijfers

  • 390 Docenten hebben dit cursusjaar al online lesgegeven via de Moodle/BBB. 
  • 360 Docenten kortlopende trainingen hebben al online lesgegeven  via  Zoom of Teams.  In de loop van het voorjaar schakelen we ook voor de kortlopende trainingen over naar Moodle en BBB.
  • Op 23 november ’20 hadden we een stresstest.  Maar liefst 956 cursisten volgden die dag gelijktijdig online les via Moodle/BBB. 
  • 9 servers draaien dag en nacht om al onze cursisten zo comfortabel mogelijk online les te laten volgen. 

Door de opgebouwde gezamenlijke inspanningen en  investeringen en cours de route, werd het leeuwendeel van de achterstand bij de gecertificeerde trajecten zo weggewerkt. 


De groep gaat Europees

Dankzij het Trico-project – waar de Groep Syntra West kan aan deelnemen onder de begeleiding van het Projectbureau van SBM - gaan 72 docenten, medewerkers of mentoren leerbedrijven op Europees Innovatiebezoek bij negen Europese onderwijsinstellingen. Om te leren van elkaar en ervaring omtrent digitalisatie uit te wisselen.