Check nú de mogelijkheden en actiepunten voor medewerker én werkgever

Met de arbeidsdeal maakt u nu werk van opleidingsplannen én opleiding

Foto

De arbeidsdeal werd vrij recent gepubliceerd via het Belgisch Staatsblad. Medewerkers kunnen ondertussen concreet beroep doen op héél wat ondersteunende mogelijkheden, o.a. voor extra opleiding. Bedrijven dienen ondertussen werk te maken van de bijhorende opleidingsplannen.

In 2023 werd het individueel opleidingsrecht ingevoerd voor werkgevers vanaf 10 werknemers. Het aantal opleidingsdagen hangt dan af van het aantal werknemers in de organisatie. En werknemers die deeltijds werken hebben recht op een pro rata.

Recht op opleidingsdagen

•    Heeft uw organisatie minstens 20 werknemers? Dan heeft iedere voltijdse werknemer voortaan recht op gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar. Dit aantal wordt gradueel opgebouwd: 4 dagen in 2023, 5 dagen vanaf 2024.


•    Heeft uw bedrijf minstens 10 en minder dan 20 werknemers? Dan heeft uw werknemer recht op gemiddeld 1 dag per jaar.

Foto

Hoe wordt het opleidingsrecht ingevoerd?

•    Door een sectorale cao. Een sectorale cao kan het aantal opleidingsdagen per jaar ook wijzigen, maar het aantal mag nooit lager zijn dan 2.


•    In een individuele opleidingsrekening. Hierin staat per werknemer het volledige opleidingsrecht, het aantal gevolgde opleidingsdagen en het overblijvend saldo. Wordt het saldo van de opleidingsdagen jaarlijks niet opgebruikt? Dan wordt het overgedragen naar het daaropvolgende jaar, en wordt dan toegevoegd aan het opleidingskrediet van de werknemer in dat volgende jaar. Het gemiddelde van 5 opleidingsdagen per jaar moet bereikt zijn over een periode van 5 jaar. Werknemers kunnen zo hun opleidingsdagen sparen voor momenten waarop die het meest nodig zijn. 

Hoe stel ik een opleidingsplan op?

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten jaarlijks, vóór 31 maart, een opleidingsplan opstellen. Hieraan voorafgaand dient er intern een sociaal overleg plaats te vinden. De werkgever dient het plan minstens 15 dagen vóór de vergadering waarin het wordt besproken, voor te leggen aan de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. Deze laatste partij formuleert dan een advies tegen 15 maart uiterlijk. Binnen een maand na de inwerkingtreding van het plan moet de werkgever dan nog een afschrift bezorgen aan een (nog bij KB te bepalen) ambtenaar.

Wat staat er in een opleidingsplan?

De werkgever tekent het plan zelf uit en het moet minstens het aanbod bevatten van de (in)formele opleidingen en de doelgroep van werknemers voor wie ze bestemd zijn. De wetgever vraagt om in het bijzonder aandacht te hebben voor risicogroepen, zoals kortgeschoolde werknemers, oudere werknemers, vrouwen, werknemers met een arbeidshandicap, mensen met een migratieachtergrond en knelpuntberoepen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat elke werknemer kans krijgt op een opleiding. En het plan moet leiden tot een versterking van de competenties van alle werknemers via een doordacht beleid rond opleiding.

 

Hebt u nood aan meer toegepaste info omtrent de arbeidsdeal? Of krijgt u graag ondersteuning bij het opstellen van een opleidingsplan op maat van uw bedrijf? Haal onze experts nu bij u in huis. Benieuwd naar de voordelen van een incompany training of oplossing op maat? Informeer vandaag nog bij collega Patrick Vanhaecke.