Cobot werkt al ruim 20 jaar samen met SBM. Opleidingscoördinator Hannelore deelt haar ervaring.

Cobot en SBM: mooie samenwerking van ruim twintig jaar

Cobot, het opleidingscentrum voor alle huidige en toekomstige medewerkers in de textielindustrie, werkt al jaren samen met SBM. Hoelang juist? “Zeker twintig jaar. Als het niet langer is”, lacht opleidingscoördinator Hannelore Biebau. 

Hannelore werkt zelf twaalf jaar bij Cobot én met SBM. “Een heel fijne samenwerking op verschillende vlakken”, getuigt ze vol enthousiasme. Waarvoor Cobot en SBM elkaar vinden? “Diverse soorten opleidingen. Alles startte toen het te moeilijk bleek om sommige opleidingen met alleen medewerkers uit de textielsector te vullen. Cobot en SBM gingen daarover in gesprek om een oplossing te zoeken. De uitkomst? Het op touw zetten van een intersectorale samenwerking. We zijn intussen ruim twee decennia later en zitten twee keer per jaar samen met vertegenwoordigers van diverse sectoren om het opleidingsprogramma te bespreken.” Welke andere sectoren hier deel van uitmaken? “Dat gaat onder andere over de chemiesector, de sector papier en karton, de confectiesector en de metaalsector. De meerwaarde die SBM biedt? Zij organiseren alle opleidingen, coördineren het intersectorale overleg en regelen heel wat achterliggende administratie.” 


De samenwerking gaat verder

De samenwerking stopt niet bij de organisatie en coördinatie.  “Er zijn ook een reeks opleidingen die we zelf trekken. Opleidingen waarvan we weten dat we ze met onze textielbedrijven gemakkelijk gevuld krijgen of opleidingen waarin de andere sectoren geen interesse hebben. Ook daarvoor zitten we met SBM rond de tafel. Tot slot is er het open aanbod van SBM waarvan we gebruikmaken. Om onze bedrijven verschillende opleidingskansen te bieden, zorgen we ervoor dat ze ook op andere tijdstippen in het jaar kunnen aansluiten bij bijvoorbeeld een opleiding vakbekwaamheid vrachtwagen rijbewijs C (code 95).”


Ateliers op-en-top in orde

Meer dan twintig jaar samenwerking. Dat moet betekenen dat het echt goed zit? “Absoluut”, klinkt het lovend bij Hannelore. “Heb ik vragen? Dan weet ik bij wie ik terechtkan. Reacties komen snel, de communicatie zit helemaal snor.” Ook de accommodatie van SBM is een belangrijk element. “Voor de technische opleidingen zijn de ateliers van SBM een grote troef. Alles is er op-en-top in orde, waardoor onze cursisten in de beste omstandigheden kunnen bijleren . SBM kijkt bovendien vooruit en heeft een toekomstvisie. Industrie 4.0? Daar is SBM al lang mee bezig en dat geeft ons vertrouwen. Onze bedrijven kijken soms toch met enige vrees naar de toekomst. Nieuwe machines komen druppelsgewijs toe, maar de technische mensen in de fabriek kunnen niet altijd volgen. SBM ondersteunt ons goed in het aanbieden van degelijke opleidingen om die technische mensen naar een hoger niveau te tillen. SBM investeert bovendien zelf in de toekomst. De volledig nieuwe installatie in Kortrijk is daar het duidelijke bewijs van.”


Vlotte schakeling tussen opleidingsvormen

Ook over de aanpak van de opleidingen en de digitale mogelijkheden is Hannelore vol lof. “SBM zet sterk in op digitalisering, en daar staan wij als sector achter. De vernieuwde aanpak van blended learning is toekomstproof en biedt heel wat mogelijkheden.” Al zijn nog niet alle bedrijven mee. “De realiteit is dat heel wat bedrijven er nog niet voor openstaan en klassikale opleidingen blijven verkiezen. Gelukkig is dat geen probleem voor SBM. Zij schakelen vlot van klassikaal naar digitaal en blended. En waar nodig schakelen ze net zo goed weer terug. Ik voel dat ze luisteren naar onze bezorgdheden en dat ze ernaar handelen. Die flexibiliteit zie ik ook op andere vlakken. Krijgen we een opleiding niet vol? Dan kijkt SBM of het niet mogelijk is om er andere bedrijven bij te halen zodat de opleiding toch doorgaat.”


Docenten uit de praktijk

Wat vinden de deelnemers van de opleidingen die samen met SBM worden georganiseerd? “Wij evalueren alle opleidingen en de cursisten geven SBM altijd goede beoordelingen. Ik merk dat de opleidingen in trek zijn, en dat is grotendeels ook de verdienste van de lesgevers. De technische docenten van SBM staan ook nog in de praktijk . Dat zorgt ervoor dat opleidingen nooit te theoretisch zijn. Maar, nog belangrijker: de docenten geven praktische tips mee en helpen de cursisten verder met concrete vragen uit de praktijk.” Dat sluit mooi aan bij recent onderzoek in de sector. “Daaruit blijkt dat blue-collars het best leren op de werkvloer via informele of praktische opleidingen.”


Levenslang leren

Cobot werkt als opleidingscentrum aan levenslang leren in de textielsector. “Levenslang leren is belangrijk. Voor iedereen, in elke sector. Het project Iedereen LEERT! van SBM vind ik daarom fantastisch. Het is een mooi project om de leercultuur in bedrijven, en zeker ook bij arbeiders, een boost te geven. Het is dan wel geen samenwerking tussen Cobot en SBM, maar het belichaamt wel hoe beide organisaties naar levenslang leren kijken .”


Cobot?

Cobot is het officiële sectorale opleidingscentrum voor de textielindustrie. Het ondersteunt en begeleidt werknemers uit paritair comité 120 en 214 bij het ontwikkelen en versterken van hun competenties tijdens hun loopbaan. Zusterbedrijf Cefret doet hetzelfde in Wallonië en de Oostkantons.