E-learning wint steeds aan belang bij het opleiden van mensen. Een e-learningplatform biedt tal van voordelen. Voor werkgever én -werknemer”, zegt docent Hannelore Vergauwen, die wel wijst op het belang van begeleiding. “De rol van een e-coach is cruciaal bij de opvolging”. 

E-learning of afstandsleren is een interactieve leersituatie waarbij gebruik wordt gemaakt van internet. Eén van de voordelen is dat deelnemers kunnen leren op eigen tempo. Waar en wanneer hij of zij dat wilt. “Het platform richt zich op dit moment tot alle Officepakketten”, zegt Hannelore Vergauwen, docent bij SBM. “Voor wie de functionaliteiten van één of meerdere Officeprogramma’s onder de knie wil krijgen, en dat liever op eigen tempo doet, dan is een e-learning traject ideaal”.

“De rol van de e-coach is cruciaal. Als er geen begeleiding is, dan haken de deelnemers af”.  

Bedrijven kunnen nog voor het traject start ook een beroep doen op SBM om een competentiescreening uit te voeren. “Het voordeel daarvan is dat je zo de competenties voorafgaand in kaart kan brengen en het traject daarop kan afstemmen”, vertelt Hannelore. “Voor de HR-afdeling van bedrijven is het vaak moeilijk in te schatten wie wat moet volgen, en welk niveau men wenst te bereiken. Een competentiescreening vooraf kan daarbij helpen. Om het niveau te testen kan vooraf een screening gebruikt worden. Ook achteraf kan men nog een screening laten uitvoeren, dit dan om de resultaten te evalueren”.

Eén van de voordelen van het e-learningplatform is dat bedrijven er zelf weinig tijd en energie moeten insteken. “De opleiding schrikt soms bedrijven af, omdat het een serieuze organisatie is. Wij nemen die rol volledig over. Wij vragen de namen en e-mailadressen op, en organiseren alles. Hierdoor kan het bedrijf zich volledig focussen op de core business”, zegt Elien Valcke, coördinator ICT & Media bij SBM. Ook tijdens het traject hoeft de onderneming zich geen zorgen te maken. “De werkgever krijgt wekelijks een overzicht toegestuurd. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk opvolgen hoe de deelnemers hun traject doorlopen en of er eventuele problemen zich voordoen”.

E-learning betekent evenwel niet dat de deelnemers aan hun lot worden overgelaten. “Integendeel”, zegt Hannelore Vergauwen. “Het platform mag nog zo goed zijn, zonder e-coach kan het traject niet slagen. De rol van deze e-coach is cruciaal. Als er geen begeleiding is, dan haken de deelnemers af”. Hannelore is zelf e-coach bij SBM en begeleidt deelnemers die gebruik maken van het e-learningplatform. “We helpen hen bij moeilijkheden of als er vragen zijn tijdens het traject. We stellen vast dat eens men ermee weg is, alles vrij vlot gaat”. Het e-learningtraject biedt verschillende voordelen voor de medewerkers. “De te behalen targets zijn duidelijk bepaald. Je kan de oefening herhalen, en de deelnemers ervaren een pak tijdwinst en een verhoging van efficiëntie tijdens het werken”, vertelt Elien Valcke. Het e-learningplatform is heel praktisch bruikbaar en compatibel op elke browser. “De trajecten bestaan uit een combinatie van theorie en oefeningen. Tijdens het inoefenen kan de deelnemer digitaal fluoresceren en notities maken, die achteraf in PDF worden gedownload. Wat een bijkomende troef is”.

Dethon is één van de bedrijven die al instapte op het aanbod. “We hebben het e-learningplatform pas gelanceerd, maar we stellen nu al een grote interesse vast. Er lopen al heel wat aanvragen binnen en we stappen ook zelf naar bedrijven toe met het aanbod. De reacties zijn telkens enthousiast”, besluit Hannelore Vergauwen.