Dé manier om werknemers betrokken te houden? Geef ze de kans om te leren en nieuwe competenties te ontwikkelen.

Check of uw organisatie inhaakt op de 4 trends in L&D

Foto

Is uw organisatie al mee? Check of bedrijf al inhaakt op de 4 trends in Learning & Development.

Kies voor leren! De trainingsmanager werd L&D-manager. Die functietitel gaat naar de kern van de zaak: in ‘Leren & Ontwikkelen’ valt geen ‘opleiden’ of ‘trainen’ meer te bespeuren. Laat dus ook de traditionele trainingvormen los, of verrijk ze alleszins met leerinsteken die doeltreffender zijn. Denk aan coaching, mentoring of peer learning. Benut informele technieken en instrumenten – al dan niet digitaal. Splits opleidingsdagen op in leermomenten. En uitsluitend leren vanuit het perspectief van de huidige job? Ook dat is een doodlopend spoor, omdat die job morgen waarschijnlijk niet eens meer bestaat. Het leerreferentiekader is nu de volledige carrière: L&D stapte over van baangerelateerd trainen naar loopbaangerelateerd leren en ontwikkelen. Zo houdt levenslang leren (LLL) uw medewerkers alert. 

Neem het voortouw

Nemen uw werknemers zelf het initiatief om bij te leren? Dan engageren zij zich in hoge mate om uw investering ook te doen renderen. Maar hieruit besluiten dat het volstaat om uw werknemers een platform ter beschikking te stellen, waar ze hun ‘leerboodschappen’ doen? Dat is een brug te ver: de L&D-verantwoordelijke blijft in de bestuurdersstoel zitten. Van daaruit stuurt hij het leeraanbod in de richting van de uitdagingen die de organisatie opwachten.

Trap niet in de waan van de dag
Houd bewust ruimte vrij om uw L&D-strategie op poten te zetten en regelmatig te toetsen. Alleen zo beschikt uw organisatie morgen over de mensen voor haar plannen van vandaag.

Veranker L&D in de bedrijfsstrategie door het ‘learning at the speed of business’-model
Balanceer hierbij tussen just-in-time en just-in-case learning. Concreet: reactief kennis bijspijkeren wanneer iemand die nodig heeft, tegenover proactief extra vaardigheden aanleren die morgen misschien van pas komen. 

Vraag aan uw directie extra aandacht voor de langetermijnfocus in leren en ontwikkelen 
Werk aan de inzetbaarheid van medewerkers in nieuwe rollen of voor nieuwe taken. Door ervoor te zorgen dat zij zich in de breedte ontwikkelen, voorkomt u dat talent weglekt. 
Laat u begeleiden door een L&D-partner die geen eendagsvlieg is. Kies een duurzame leerpartner die zich inschuift in uw bedrijfscultuur. Die samen met u de motor voor verandering is.

Meet en weet
Want wat u niet meet, kunt u ook niet managen. Vat daarom uw vooruitgang in cijfers, ook al gaat het over vaardigheden van mensen.

Maak ze warm

Schitterende leertrajecten die onderbenut blijven? Het vreet aan u. Toch is het geen moedwil van uw medewerkers. Vaak spiegelen ze zich aan hun manager. Leert die levenslang en timmert hij zelf aan zijn soft skills? Dan spoort hij hen onbewust aan om dat ook te doen. Blijf daarom investeren in de ontwikkeling van uw leidinggevenden: zij dienen als voorbeeldfunctie om gewenst leergedrag in uw organisatie te doen doorsijpelen.

Bied de keuze

Zijn uw medewerkers enthousiast om bij te leren en zich te ontwikkelen? Zet dan geen domper op de feestvreugde door hen in een trainingskeurslijf te dwingen. Wie zelf kiest uit een breed leeraanbod dat u in handen houdt, verwacht van u ook een brede keuze in leerinsteken.

Formeel, informeel en sociaal (peer-to-peer) leren?
Het succes zit ‘m in de mix.

Hybride leren?
De coronajaren maakten duidelijk dat de mix van webinars en e-learning niet voldoet – laat staan e-training alléén. Voeg aan blended learning weer de face-to-face-component toe. Mensen leren nu eenmaal van ménsen door interactie. Experimenteer met die nieuwe, hybride mix tot u het format vindt dat bij úw medewerkers past. 

Microleren?
Aangezwengeld door de sociale media blijft onze aandachtsspanne maar dalen. Pas u aan die realiteit aan. Deel dagopleidingen op in hapklare stukken en werk met korte cases. Zo interfereren de leermomenten niet met de operationele bezigheden – want die krijgen toch altijd voorrang

Werken aan weerbaarheid?
De onlinecoronajaren vergden veel van uw medewerkers. Breng hen daarom op leermomenten weer met elkaar in contact. Schenk extra aandacht aan hun welzijn en mentale gezondheid. Zo blijven ze weerbaar terwijl ze wendbaar worden. 

 

Van gedachten wisselen over het leren van vandaag voor het werk van morgen?
Contacteer Vanessa Aneca L&D Projectcoördinator