Docent Kurt Vollmacher vertelt over veilig omgaan met alternatieve energie, zijn ISO 17840-norm en Tesla

De transitie naar alternatieve energie in bedrijven brengt gevaren met zich mee

Foto

Alternatieve energie is alomtegenwoordig in bedrijven

Dat heeft 2 redenen. Ten eerste kiezen firma’s steeds vaker voor installaties zoals zonnepanelen, windmolens, lithium-ionbatterij-containers en elektrolysers. Ten tweede komen externe personen meer en meer naar het bedrijf toe met voertuigen op elektriciteit, aardgas of waterstof. Jammer genoeg zijn de meeste bedrijven zich niet bewust van de specifieke aandachtspunten die de huidige energietransitie met zich meebrengt op vlak van veiligheid. Internationaal expert én docent Kurt Vollmacher van Energy Safety informeert.

Pionier van ISO 17840

Al 35 jaar werkt SBM-docent Kurt Vollmacher als brandweerman. ‘Ik merkte dat er geen goede informatie was voor de brandweer omtrent nieuwe energiebronnen, en daar wilde ik verandering in brengen. Als projectleider hielp ik de internationale standaard ISO 17840 te ontwikkelen. Het resultaat daarvan is dat er nu op elke bus in België een symbool staat van de aandrijfbron. Daarnaast stelden de constructeurs ook de nodige gestandaardiseerde veiligheidsinformatie op. Zo is de brandweer voldoende geïnformeerd om correct in te grijpen bij incidenten. Voor zijn werk aan de ISO-standaard ontving Kurt verschillende nationale en internationale awards.

Samenwerking met Tesla

Ongevallen met nieuwe energiebronnen moeten niet enkel op nationaal, maar ook op internationaal niveau worden aangepakt, aldus Kurt. Toen er zich in België enkele branden voordeden van elektrische wagens, contacteerde Kurt de Amerikaanse autoproducent Tesla om desbetreffende incidenten te onderzoeken om er lessen uit te trekken. Tesla heeft vervolgens zijn reddingsinformatie in de ISO 17840-norm gezet, waarna veel andere constructeurs zijn voorbeeld zijn gevolgd. Dat heeft een enorme impact gehad, want voordien gaven alle autofabrikanten op een verschillende manier informatie aan de brandweer.

De hoofdveiligheidsingenieur van Tesla schreef een aanbeveling op de LinkedIn-pagina van Kurt.

Aanbeveling op LinkedIn van Kurt door de hoofdveiligheidsingenieur van Tesla

Foto

Aanbevelingen voor autoconstructeurs wereldwijd

Om na te gaan hoe hulpverleners omgaan met ongevallen van elektrische voertuigen, voerde Kurt een globaal onderzoek uit. Zijn enquête werd ingevuld door maar liefst 425 hulpverleners uit 34 verschillende landen. Op basis van de onderzoeksresultaten schreef Kurt een algemene aanbeveling in 10 talen voor constructeurs wereldwijd. Enkele van zijn veiligheidsaanbevelingen zijn:

  1. Voorzie een aansluiting op de batterijhouder zodat de brandweer daar water op kan aansluiten.

  2. Breng symbolen van de aandrijfbron aan op alle voertuigen.

  3. Zorg dat er een uniform uitschakelsysteem is voor alle voertuigen.

Toekomstvisie voor veiligheid

Hoewel Kurt met ISO 17840 al veel bereikt heeft, is zijn missie nog niet ten einde. ‘Het is goed dat er nu één standaard is voor wegvoertuigen, maar ik wil dit doortrekken naar álle voertuigen: tram, trein, boot, vliegtuig … Dat is niet enkel belangrijk voor de brandweer, maar ook voor bedrijven. Stel dat er een boot langs uw bedrijf komt die elektrisch aangedreven is, en die begint te branden. De bedrijfsbrandweer moet goed geïnformeerd zijn, en weten wat er op die boot aanwezig is. Hetzelfde geldt voor een trein op waterstof die aan uw bedrijf stopt. Weet u hoe te reageren als die trein vuur vat? Of stel dat een vrachtwagen op LNG iets komt leveren. LNG is gas dat afgekoeld is tot -162°C. Zijn de interventiediensten daarvan op de hoogte? Ik ben pro alternatieve energie, maar enkel en alleen als het veilig kan!’

Wilt u ook veilig omgaan met alternatieve energie in uw bedrijf? Bekijk hier het opleidingsprogramma.