De Club Personeelsmanagers vierde zijn 35-jarig bestaan met topper/spreker Stijn Baert, professor arbeidseconomie

Club Personeelsmanagers viert 35-jarig bestaan in Brugge

time icon 4 min

De Netwerkvereniging Club Personeelsmanagers West-Vlaanderen bouwt sedert 1986 verder aan een stevig netwerk voor HR-verantwoordelijken en HR-business partners die op elkaar kunnen vertrouwen en een beroep doen wanneer ze vragen hebben. 

De Club Personeelsmanagers viert zijn 35-jarig bestaan met een absolute topper/spreker Stijn Baert, professor arbeidseconomie.  En bouwt zo verder  aan een stevig netwerk door en voor HR-verantwoordelijken en HR business partners. De Club Personeelsmanagers brengt permanente vorming en actuele thema’s. En combineert dit steeds met een netwerkmoment. 
Het bestuur van de netwerkorganisatie bestaat uit Sabien Lemaire (HR-directeur Liantis), Geert Van der Donckt (HR-manager ING) en Patrick Vanhaecke (Innovatie- en kennismanager SBM). De thema’s worden jaarlijks vastgelegd door de stuurgroep.  Als leden worden enkel HR-pro’s toegelaten, zowel uit het bedrijfsleven, als uit de publieke sector &  non- en social profit.

“Bedrijven moeten medewerkers langer aan het werk kunnen houden”

Tijdens de eerste sessie van de SBM Club Personeelsmanagers West-Vlaanderen wees professor Stijn Baert erop dat het hoge aantal inactieven in België zorgwekkend is. Hoewel de jobmotor op volle toeren draait, blijft het aandeel werkenden binnen de bevolking op beroepsactieve leeftijd in België erg laag. De verklaring ligt niet zozeer bij het aantal werklozen. Dat nam de voorbije jaren immers behoorlijk af in lijn met de betere conjunctuur. Achter de schermen schuilt nog een grote groep overige inactieven die (tijdelijk) geen werk (meer) zoeken. Om die (terug) aan boord te krijgen, is een brede aanpak van verdere arbeidsmarkthervormingen nodig.
België en Vlaanderen hebben een historisch lage werkloosheidsgraad. De “war for talent” woedt hevig. Veel bedrijven zien hun economische activiteit verminderen door een gebrek aan gekwalificeerd personeel. De groei kent een rem hierdoor. De lage werkloosheidsgraad is niet de enige reden. Vooral het te grote aantal inactieven is het probleem: 22,8% in België en 19,9% in Vlaanderen. Met inactieven bedoelen we diegenen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt én niet actief op zoek zijn naar een job: zieken, gepensionneerden, SWT’ers,…  Het aantal inactieven en werkzoekenden bleef in 2020 nagenoeg hetzelfde. Dankzij de steunmaatregelen bleef België op dat vlak het meest stabiele land in de EU. Verwacht wordt dat er een schokje in de werkloosheid zal optreden nà het opheffen van de steunmaatregelen. Ook de mismatch tussen bijkomende werkzoekenden en het aantal vacatures zal stijgen. Een groeiend aantal vacatures blijft openstaan. “De toekomst van de arbeidsmarkt voorspellen is moeilijk, maar voorbereiden op erger is noodzakelijk. De stijging van het aantal inactieven moet gekeerd worden en werken moet meer lonen. De loopbanen moeten verlengd worden via slimme maatregelen. Mensen moeten langer aan de slag blijven. Personeelsverantwoordelijken hebben hierin ook een belangrijke rol te spelen”, zegt professor Baert.