De L&D-manager van de toekomst moet evolueren naar een talentcoördinator

De toekomst van de L&D-manager

time icon 5 min

De louter administratieve functie verdwijnt, en maakt plaats voor een meer strategische rol. Althans, dat is het ideale profiel. Heel wat bedrijven zijn echter nog niet overtuigd. “De vacatures gaan nog steeds op zoek naar een klassieke opleidingsmanager. Het is aan de L&D-managers om de directie te overtuigen van hun nieuwe rol”, zegt expert Mathias Vermeulen. 


Hoe ziet de job van L&D-manager eruit in de toekomst?

Om op deze vraag een antwoord te krijgen zat Tags rond de tafel met Patrick Vanhaecke, business developer bij SBM, en Mathias Vermeulen, zaakvoerder van Winston Wolfe. Mathias Vermeulen werkte zelf zeven jaar als L&D-manager bij Campina, en richtte in 2013 zijn eigen bedrijf op vanuit de ambitie om de combinatie van leren en technologie een extra boost te geven. “We geven onder andere advies aan bedrijven, ontwikkelen oplossingen, volgen trends, verschuivingen en de evolutie van het nieuwe leren op”, zegt Mathias.

Op de vraag hoe de job van L&D-manager vandaag evolueert, krijgen we meteen een duidelijk antwoord: “Van opleidingsmanager naar talentcoördinator”, stelt Mathias. “Vroeger was de taak van een L&Dmanager relatief eenvoudig. Als er nood was aan een opleiding, dan organiseer je zelf een cursus of zoek je een partner”. Patrick Vanhaecke vult aan: “Het was louter een administratieve functie, waarbij je de administratie opvolgt en contacten onderhoudt met externe partners. Vandaag komt er veel meer bij kijken”.

Een talentcoördinator dus, maar wat moeten we daaronder verstaan?

“Het takenpakket van een L&D’er is vandaag ruimer dan het ontwikkelen van mensen”, zegt Mathias. “Hij moet betrokken zijn bij de selectie van nieuwe mensen. Eens aangeworven moet hij opleidingen voorzien. En om de talenten te behouden, moet je hen ook perspectieven kunnen aanbieden. Een L&D-manager moet als talentcoördinator dus een gans traject uitstippelen”. Om deze nieuwe rol uit te oefenen, moet de L&D-manager bij de strategie van het bedrijf betrokken worden. Maar daar knelt het schoentje. “De dienst wordt vandaag nog te stiefmoederlijk behandeld. De L&D-managers krijgen nog geen strategische rol binnen het bedrijf”, zegt Patrick. “Dat merk je ook in de vacatures”, vult Mathias aan. “Het is vandaag een onderschatte functie. Een L&D manager moet weten hoe het bedrijf werkt. Pas als je het ganse proces van strategisch denken begrijpt, kan je bijdragen tot de organisatie.

“Klassikale sessies blijven waardevol, maar het is een uitdaging om in te spelen op de technologische evoluties”. 

Bij de jobomschrijving zien bedrijven een L&D-manager echter nog steeds als een administratieve functie, met aandacht voor het klassikale luik. Klassikale sessies blijven waardevol, maar het is een uitdaging om in te spelen op de technologische evoluties”. Volgens Vermeulen zullen de toekomstige L&D-managers zelf initiatieven moeten nemen. “Hij zal als het ware zijn eigen functie moeten boetseren. Hij moet overal een voet tussen de deur krijgen om het bedrijf mee te krijgen. Zoniet zal hij gedwongen op de oude manier moeten werken”. Het ideale profiel van de toekomstige L&D-manager is een totaalplaatje. “Hij moet op de hoogte zijn van de markt en nieuwe technologieën, moet kennis hebben van strategie en psychologie, moet sociale en communicatieve vaardigheden hebben, en moet ondernemend zijn”, zegt Patrick. “Een L&D’er was vroeger een verdediger Vandaag schuift hij op richting middenveld en spits, om meer impact te hebben”, besluit Mathias.  

 

 

Een doorlichting van uw personeelsbeleid?  Een analyse van uw welzijnsbeleid?  Een screening van de talenten van uw medewerkers?  
Maak kennis met de HR-expertise van SBM. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.