Sectorfondsen

SBM werkt in een professioneel partnership nauw samen met de meeste sectorfondsen. Deze sectorfondsen ondersteunen graag uw opleidingsinitiatieven.

Alimento

Alimento groepeert de sectorale diensten die onder beheer van de sociale partners worden aangeboden aan de werknemers en de werkgevers van de voedingsindustrie (PC 118 en PC 220).

BeVo

Als officieel erkende beroepsvereniging door de FOD Economie, verdedigt BeVo reflexologie als een volwaardig beroep.

Cevora

Het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC200) overkoepelt 55.000 bedrijven. De 404.000 bedienden uit bedrijven kunnen gratis opleiding volgen bij Cevora.

Co-valent

Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences.

Cobot

Cobot vzw en Cobot-Bedienden vzw zijn de sectorale opleidingscentra voor respectievelijk de arbeiders en de bedienden van de textielsector.

Constructiv

 Wanneer arbeiders van het PC 124 tussen 1 december en 31 maart een opleiding volgen, kan de werkgever beroep doen op het systeem van "winteropleidingen". 
 

Educam

EDUCAM verleent gratis advies aan alle werkgevers uit het Paritaire comité 112 (Garagebedrijf) of de Paritaire subcomités 149.2 (Koetswerk), 149.4 (Metaalhandel) en 142.1 (Terugwinning van metalen).

Eduplus

Eduplus vzw biedt reguliere arbeiders, tewerkgesteld binnen tuinbouw (P.C. 145), tuinaanleg (P.C. 145.04), landbouw (P.C. 144) of loonwerk (P.C. 132) de mogelijkheid om opleidingen te volgen.

Febelgra

Febelgra is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingsbranches.

Grafoc

GRAFOC is het opleidings- en kenniscentrum van en voor de Printmedia industrie in Vlaanderen, waar werknemers en werkgevers van paritair comité 130 terecht kunnen voor advies, kennis en informatie.

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen is de vorming- sector- en opleidingsorganisatie van en voor de horeca voor werknemers in de horecasector onder pc 302.

IVOC

IVOC is het opleidingscentrum voor de Belgische Mode- en Confectie-industrie (PC 109 - PC 215).

Liberform

Liberform is het opleidingsfonds van het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336).

Logos

LOGOS is het opleidingsfonds van het paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek (PC 226).

MTech+

MTech+ is een loopbaanfonds uit de sector van de metaal- en technologische industrie (PC 219).

PaperPackSkills

PaperPackSkills is het sectorfonds voor alle bedrijven in de papier- en kartonbewerkende industrie (PC 136 en PC 222). 

PlastIQ

PlastIQ is de paritaire opleidingsorganisatie voor de kunststofverwerkende sector.

Pro-Q-Kine

Pro-Q-Kine is het sectorfonds voor kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie. 

SFTL

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen van de sector wegvervoer en logistiek.

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om te sporten en te bewegen.

Travi

Travi is het vormingsfonds voor uitzendkrachten en -kandidaten.

Volta

Volta is de paritaire sectororganisatie voor elektrotechniek (PC 149.01).

Woodwize

Woodwize is het sectorfonds voor alle ondernemingen in de houtsector.