Club onderhoudsmanagers bezoekt VPK PAPER

SBM screende competenties technisch personeel

De Club Onderhoudsmanagers verenigt onderhoudsmanagers en onderhoudsverantwoordelijken van middelgrote en grote bedrijven waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van onderhoudsmanagement worden behandeld. Op 18 september werd voor een derde keer samengekomen, ditmaal voor een voordracht en rondleiding bij de papier en kartongigant VPK Packaging Group.

De ‘Club onderhoudsmanagers’ van SBM trok met een groep van 30 naar de site van VPK Packaging Group te Oudegem waar men papier en kartonnen verpakkingen produceert – zowel massief als golfkarton. De Group bestaat meer dan 80 jaar en telt wereldwijd 47 productie vestigingen in 16 landen. De Club heeft mogen kennis maken met VPK Paper, het hart van de site die de grondstof produceert voor de andere entiteiten, nl. VPK Packaging. Dit papier wordt volledig gerecycleerd uit oud papier en karton en wordt geproduceerd door 3 papiermachines met een productiecapaciteit van gemiddeld 1400 ton per dag. 
Tijdens de rondleiding werd ook duidelijk dat het proces van grondstof naar eindproduct complex is. Tal van processen zijn nodig om op een energie efficiënte manier gerecycleerd papier te maken vertrekkende van oud papier: energie opwekkende installaties voor elektriciteit en stoom, waterzuiveringsinstallaties, raffinering van oud papier tot een zuivere vezel voor injectie op de papiermachines, papiermachines, logistiek, enz.

VPK Paper werkt reeds enkele jaren intensief aan een grote change-golf binnen hun muren. Op technisch vlak wordt dit mede gestuurd door gastheer, Technical Director Bernard De Tandt. Hij werkt ondertussen bijna 4 jaar voor VPK Paper en heeft over de afgelopen jaren mee aan de wieg gestaan van de ondertussen 9 gekozen veranderingsinitiatieven. Werken rond communicatie, HoTT-analyse (Hands on Tool Time), competentiescreenings & gerichte opleidingen, 5S, veiligheid, beheer wisselstukken, functionele boom & werkstromen, organisatie, e.d. 
 
In dit change-project heeft SBM samen met VPK Paper de competenties van het technisch personeel kunnen screenen om zo in kaart te brengen welke leer nood er heerste. De nadruk lag op behoefteanalyse en niet op evaluatie, om proactief gerichte opleidingen te kunnen geven voor de technici. Een van de opleidingen uit het traject was o.a. de opleiding Hydraulica, onder leiding van Docent Hendrik Lefebvre. In samenwerking met Stork, koos VPK ook voor een Hott-analyse. Deze analyse biedt een antwoord op de vraag in hoeverre iedere medewerker van de technische dienst bezig is met de kerntaak van zijn/haar job. De uitkomst wordt verdeeld in drie categorieën, nl. productief, indirect productief en niet productief, gevolgd door een rapport met aanbevelingen en mogelijks verbeterpotentieel. N.a.v. de Hott werd ook een Rasci (rollen en verantwoordelijkheden) van de technische dienst uitgevoerd om zo de structuur van het organogram aan te passen en uit te breiden. Dit met als doel de tijdsefficiënties van de machines te verhogen. 

U zou graag aansluiten bij de clubformule Club Onderhoudsmanagers?
Contacteer Myriam Vlieghe, Commercieel coördinator SBM voor Veiligheid, milieu, productie, onderhoud, kwaliteit, logistiek en inkoop via myriam.vlieghe@sbm.be