Reeds meer dan 15.000 cursisten voor de SBM-campus in Gent

Sinds de opstart van een eigen SBM-campus in Gent, volgden meer dan 15.000 personen er minstens één opleiding.  En verwelkomde het Gentse team er 9.000 klantbedrijven.

Sinds september 2015 organiseert SBM haar opleidingen in een eigen campus in de Tramstraat in Zwijnaarde.  Deze nieuwe campus in Gent zorgde voor een enorme boost.  En resulteerde in een exponentiële groei van het aanbod in de regio.  
Waar SBM in cursusjaar 2015-16 bijna 500 trainingen plande, zijn dat er dit cursusjaar 1.100!  Sinds de start volgden meer dan 15.000 personen één of meerdere opleidingen in de campus te Gent en deden 9.000 bedrijven beroep op dit aanbod.
Acht leslokalen dienden snel uitgebreid te worden tot 15 leslokalen, waarvan twee performante IT lokalen en een aantal Bring-Your-Own-Device lokalen.  Een succesverhaal.  Ondertussen bereidt SBM zich verder voor op de uitdagende toekomst.

SBM zal gericht inzetten op 4 belangrijke pijlers!

Wendbaarheid en innovatie als speerpunten

Om deze beide strategische doelstellingen te bereiken, werden in Brugge de collega’s - die bij de ontwikkeling van opleidingen, concepten, leerformules, … betrokken zijn - samengebracht in het kennis- en innovatiecentrum PORTA MAGNA.
Projectmatig kunnen werken in wisselende team met wisselende rollen en verantwoordelijkheden moet ons de juiste wendbaarheid geven om snel in te kunnen spelen op zich aanbiedende opportuniteiten.

Inzetten op digital services! 

SBM gaat nog meer inzetten op innoverende en digitale leervormen.  SBM wenst hierin een prominente positie in te nemen in het opleidingslandschap.  Inzetten van de juiste digitale leertools, content vertalen naar digitale leertools, bedrijven advies verlenen in keuze en gebruik van tools, …
Ook het juiste evenwicht vinden tussen digitale en klassikale leermomenten, blended, gelinkt aan het praktijkgerichte karakter van onze opleidingen is een belangrijke uitdaging.
Campus Gent zal o.a. een VirtualClassRoom inrichten, waarbij SBM trainingen digitaal zal aanbieden op een interactieve manier.

Blijvend inzetten op een klantgericht allround-servicelevel! 

Beleving telt mee!

Together we are strong

Ondertussen maakt Portilog, dé referentie als het gaat over opleidingen of advies op maat aan bedrijven met haven- of logistieke activiteiten, deel uit van de groep Syntra West.  
De roots van Portilog liggen in Antwerpen, deze van SBM in West-Vlaanderen.

Het is evident dat wij elkaar én inhoudelijk én regionaal versterken.
Wij willen in deze regio’s dé partner zijn van bedrijven, organisaties en hun medewerkers bij het versterken van het ondernemerschap en het implementeren van een noodzakelijke cultuur van levenslang leren zodat de 21e eeuwse vaardigheden vlot hun weg vinden in onze bedrijven.

Voor meer info, contacteer Jan Van Huffel, regiomanager Gent

Bekijk hier de opleidingen in Oost-Vlaanderen

Tags