Het effect van de Harada-methode op bedrijfs- en persoonlijk vlak

Werken aan engagement

Op 6 december 2017 ontmoette de Club productiemanagers Jim Lippens. Deze lean-manager verdiepte zich in de “Harada-methode”, een lean filosofie van Japanse origine die mensen “self-reliant” (= zelfzeker, zelfbewust, zelfstandig en zelfsturend) maakt. Om zijn inzichten te delen, bracht Jim ook een vertaling uit van het boek van Norman Bodek (“the godfather of lean”) rond die methode. Elk clublid mocht een exemplaar mee naar huis nemen. 

Jim vertrekt van de vaststelling (studie Gallup) dat slechts 12% van de werknemers in België geëngageerd blijkt.

De 88% niet-geëngageerde medewerkers vertonen een verhoogde kans op burn-outs en langdurige afwezigheid. De kost van langdurig afwezigen was in België 1 miljard euro hoger in 2016 dan de totale werkloosheidskost! 
Voor Jim is Harada de ideale methode om iets aan dat gebrek aan engagement te doen. Mensen willen vaak wel hard werken en zich inzetten, maar ze willen hiervoor ook gewaardeerd worden. Daarvoor heb je een lean aanpak nodig, al zijn er verschillende soorten “lean bedrijven”. 

Eigenlijk moeten we streven naar 4D Lean, de ideale mix tussen 2, 3 en 4D lean. 

 • Eigenlijk zijn 10 à 15 % van onze bedrijven nog niet gestart met lean: niveau 0D van lean dus. 
   
 • 75% van onze bedrijven zitten dan weer op het 1D lean niveau: dat van “controle”, waar het management vooral focust op kostenreductie, op een manier die op de vloer vaak ervaren wordt als éénrichtingsverkeer (“de citroenpers”). 
   
 • Beter is dan om te streven naar 2D lean waar engagement, win-win en het afgooien van maskers ervoor zorgt dat managers vertrouwen bekomen. Toyota is hier dé referentie. In 2001 definieerde Jeff Liker in “the Toyota way” 2 pijlers voor lean: continuous improvement enerzijds, maar daarnaast ook respect voor mensen. De leidinggevende is hier heel belangrijk: in de lean visie heeft hij slechts toegevoegde waarde als hij zijn mensen beter maakt. “Lead by example” en “Bottom up” managen zijn hier  cruciaal zodat de leider inspireert en weet heeft van pijnpunten. Leidinggevenden die op die manier 2 dimensionaal Lean denken lijken ons op het eerste zicht al heel goed bezig. Wist u dat de Braziliaanse firma Semco haar leidinggevenden reeds sinds de jaren ’80 bottom up laat evalueren? Daardoor moeten haar leidinggevenden wendbaar, kwetsbaar, innoverend en coachend zijn.
   
 • Er bestaan echter nog 2 hogere lean niveaus: 3D en 4D! 

3D lean is het lean van passie en talent. Hier situeert zich de Harada methode, continu innoveren, in combinatie met Agile/Scrum. 
4D lean is dan nog een hoger niveau: een bedrijf met een duidelijke missie op weg naar een betere wereld, die het ‘waarom’ promoot. Balans en persoonlijk welzijn zijn hierbij sleutelbegrippen.
Wat volgens de piramide van Maslow bovenal leidt tot voldoening en geluk, is “self-reliance”. Een leider die dat als missie heeft, zal scoren.  Om dat te bereiken, kan hij beroep doen op de Harada-methode.

M.a.w.: succes is een techniek die leidinggevenden kunnen leren en doorgeven, en die gebaseerd is op optimisme, vastberadenheid en discipline.

Het gaat als volgt  tewerk: 

 1. Definieer je persoonlijk doel: iets immaterieels en niet iets enkel voor jezelf
 2. Wees/wordt zelfsturend
 3. Werk met een coach
 4. Dien anderen, nederigheid dus
 5. Zoek naar balans: vaardigheden, mentale & fysieke conditie en de dagelijkse omgeving 

De Harada-methode kent ook vijf ondersteunende formulieren die helpen om de grootste aller verspillingen aan te pakken nl.  het onvoldoende/verkeerd aanwenden van menselijk potentieel.  
Jim Lippens gebruikte de methode ook zelf. Zo realiseerde hij in slechts 3 maanden een kostreductie van 29% samen met zijn afdeling. Zoiets is mogelijk - ook in slechte tijden - als mensen er “blind” op vertrouwen dat de leidinggevende het beste met hen voor heeft en hen zelfsturend laat werken aan continue verbetering. Jim’s expertise was voor ieder clublid duidelijk. Zelfs Toyota zelf die: in maart 2018 gaat Jim hen trainen in 4D Lean/de Harada methode.