6 min.

Retail

Grotere leereffectiviteit via Microleren en gamification

Digitaal leren is in opmars

Nieuwe leervormen duiken op en maken gebruik van de nieuwste technologieën. “SBM gaat telkens op zoek naar nieuwe tools als aanvulling op het klassikale aanbod”, zegt business developer Griet Matton. Met Digital Safety past SBM nieuwe leervormen toe op haar veiligheidsopleidingen. Een voorbeeld is het digitaal blussen van een vuurhaard. “Kostenbesparend, en net echt”.  

“De ‘digital natives’ leren op een andere manier, dus is het belangrijk om ook de leervormen aan te passen.”

De manier van leren verandert. Het aantal opleidingen waar het digitaliseren zinvol kan ingezet worden stijgt. “Het is een trend waar je niet meer naast kan kijken”, zegt Griet Matton, business developer in de retail voor SBM. “De ‘digital natives’ zijn opgegroeid in een digitale wereld van computers. Zij leren op een andere manier, dus is het belangrijk om ook de leervormen aan te passen”. In de zoektocht naar digitale leervormen als aanvulling op de traditionele leervormen als de klassikale opleiding, coaching en intervisie, kwam SBM onder andere terecht bij gamification. Hierbij gebeurt het aanleren aan de hand van een spelelementen. “We maken met SBM gebruik van een op games gebaseerd leerplatform voor veiligheid en preventie. Via deze game kunnen procedures rond EHBO, brandpreventie, ergonomie, hygiëne en veiligheid aangeleerd worden”, vertelt Griet.

“Microlearning heeft een dubbel voordeel: de loonkost voor het bedrijf daalt, en het engagement van de werknemer stijgt”. 

Een tweede leervorm waar SBM gebruik van maakt is microlearning. “Microleren, of in de praktijk vertaald: leren in kleine stappen, op basis van herhaling”, duidt Griet. “SBM ontwikkelde voor de retail een app ‘klantgerichtheid & adviserend verkopen’.

In de retail kwam de nood aan digitale oplossingen duidelijk naar boven, omdat er in de sector vaak jonge krachten binnenstromen”. Deze nieuwe leervormen hebben een dubbel voordeel: de loonkost voor het bedrijf daalt, en het engagement van de werknemer stijgt. “Bedrijven zijn wel geïnteresseerd in opleidingen, maar zien er vaak tegen op omdat ze dan mensen moeten missen. Niet de opleidingskost, maar de loonkost is dus vaak een probleem. Doordat het voortraject digitaal kan gebeuren, verdwijnt dit. Als de theorie vroeger 4 à 5uur duurde, kan dat via digitale leertechnologieën gereduceerd worden tot 2 uur. Bovendien is er ook de fun-factor voor de werknemer: mobiel leren maakt een opleiding aantrekkelijker.

Na het digitale voortraject start iedereen op hetzelfde niveau”, stelt Griet. Verschillende veiligheidsopleidingen van SBM krijgen vandaag al het labelDigital Safety, waarbij nieuwe leervormen kunnen aangewend worden. Naast microlearning en gamification kan je ook nog kiezen voor e-learning en Virtual & Augmented Reality als aanvulling op de klassikale opleidingen. “We kunnen vandaag beroep doen op tal van nieuwe leervormen dankzij het enorme aanbod aan digitale technologie.

Kiezen voor alternatieve leervormen, eventueel in combinatie met andere, zorgt voor meer betrokkenheid en een betere veiligheidsattitude van je medewerkers”, zegt Philippe Herman, gediplomeerd preventie-adviseur en Business Developer bij SBM. Opleidingen zoals EHBO, werken op hoogte, BA4-BA5, heftruckbestuurder, en eerste interventie brandbestrijding met kleine blusmiddelen maken al gebruik van digitale leervormen. Voor die laatste opleiding werd een digitale vuurhaard met rookgenerator, laserblussers, en blindbrillen aangekocht. “Met dit materiaal kunnen we een brand blussen, dat qua beleving heel dicht bij de realiteit ligt”, vertelt Philippe. “Er zijn drie soorten blussers: CO2, poeder, en schuim voor vaste en vloeistoffen. Je kan de vuurklasse instellen in de digitale vuurhaard, die ook telkens het passende geluid weergeeft. Je kan gebruik maken van de rookgenerator of een blindbril opzetten, die het rookeffect nabootst. Een sensor meet de afstand”. Philippe geeft een demonstratie. De rook verspreidt zich over het lokaal. In de achtergrond horen we geknetter van vuur. Een halve minuut later is de brand geblust. “Digitaal blussen heeft verschillende voordelen. De docent kan zo realistisch mogelijk bijsturen, bedrijven kampen niet meer met de ambetante opkuis, en je hoeft niet onnodig een brandblusapparaat leeg te spuiten. Bovendien kan je dit uitvoeren op elke locatie, in eender welk lokaal”, besluit Philippe Herman. 

 

Heeft u verder nog vragen? Of wilt u gewoon weten hoe wij u – net als andere tevreden klanten – kunnen helpen bij het streven naar uitmuntendheid op vlak van servicebeleving?  Contacteer dan Griet Matton, verantwoordelijke retail,  0497/582953. Bekijk hier alle info omtrent de retail services van SBM.

U wenst meer te weten omtrent de Digital Safety Trainingen.  Bekijk hier de mogelijkheden of contacteer Nathalie 't Jaeckx.