Eén Lijn: 360° coaching en begeleiding

Het gebruik van ICT-toepassingen en eGezondheidsdiensten helpt de kwaliteit van de zorg verbeteren

De samenwerking én de gegevensdeling in de gezondheidszorg aanmoedigen: dat is één van de doelstellingen van ‘éénlijn.be’, een project in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid. “Het gebruik van ICT-toepassingen en eGezondheidsdiensten helpt de kwaliteit van de zorg verbeteren”, zegt projectmanager Dirk Broeckx. 

EénLijn.be

Eénlijn.be werd opgericht in november 2013 door een consortium bestaande uit de koepels Domus Medica, het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN), het Huis voor Gezondheid, en de technische partners SBM, HealthConnect, en PraktijkCoach. “SBM staat dankzij de knowhow in voor de opleidingen en neemt telkens de projectopdrachten aan”, duidt Petra Vancoillie van SBM. Dirk Broeckx, apotheker op de Teniersplaats in Antwerpen, is projectmanager en onafhankelijk consultant van het project.

De doelstellingen van éénlijn.be zijn drieledig: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door het aanmoedigen en ondersteunen van samenwerking en gegevensdeling rond de patiënt in de gezondheidszorg, het delen van gegevens bevorderen door de registratie ervan in het eigen softwarepakket te verbeteren en de belangrijkste eGezondheidsdiensten te leren gebruiken, en met het oog daarop de gebruiksvriendelijkheid van softwarepakketten en van de eGezondheidsdiensten ondersteunen en bevorderen.

“De eerste stappen van eHealth zijn eigenlijk al zo’n tien à vijftien jaar geleden gezet. Toen was er echter een perceptie dat dit vooral op Big Brother leek. De overheid wou enkel inzage in de medische dossiers, dacht men. Wat natuurlijk niet klopt. De eerste jaren hebben we veel vooroordelen moeten wegwerken, wat energie en tijd kostte”, zegt Dirk Broeckx. Met de oprichting van éénlijn. be wordt de samenwerking én de gegevensdeling in de gezondheidszorg aangemoedigd. Eénlijn.be kan gezien worden als synomiem voor eHealth-ondersteuning. “Via klassikale en online opleidingen, e-learning, en een hulplijn worden zorgvestrekkers ondersteund”, duidt Petra Vancoillie.

Bij de opstart waren huisartsen en apothekers de grootste doelgroep. “Aanvankelijk richtten we ons vooral op de eerstelijnszorg maar intussen zijn we ook actief voor tandartsen, in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen. De doelgroep is met andere woorden uitgebreid. Intussen bieden we ook opleidingen aan voor verpleegkundigen kinesitherapeuten, diëtisten, vroedvrouwen, ergotherapeuten, podologen, psychologen en psychotherapeuten, en specialisten”, zegt Elfi Goesaert, lid van de stuurgroep.

“Vroeger gebeurde de communicatie met het ziekenfonds via een hoop papier. Dat is vandaag al voor een groot stuk verdwenen. “

“Het oorspronkelijk doel was zorgverstrekkers duidelijk maken waarom men kan gebruik maken van eHealth, zowel op vlak van basisdiensten, als diensten met toegevoegde waarde”, zegt Dirk Broeckx. Vitalink, een systeem waarmee zorgverleners in de ambulante zorg digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en veilig met elkaar kunnen delen. Gegevens in de ziekenhuizen worden gedeeld via vier regionale hubs, die met elkaar verbonden worden via een verwijsregister, de meta-hub. “Maar ook het elektronisch voorschrift, digitaal raadplegen van de verzekerbaarheid en e-attesten bieden vele voordelen.
Vroeger gebeurde de communicatie met het ziekenfonds via een hoop papier. Dat is vandaag al voor een groot stuk verdwenen”, aldus Broeckx. Eénlijn.be staat garant voor kwalitatieve opleidingen en ondersteuning. “We focussen ons op het inhoudelijke en zorgen ervoor dat we de materie die we ondersteunen grondig kennen. Hierdoor kunnen we degelijke, praktijkgerichte info brengen. Doordat we een stuurgroep hebben met mensen die heel dicht bij de praktijk staan, kunnen we bovendien heel snel ageren”, vertelt Broeckx. “Daarnaast beschikken we ook over een helpdesk, een hulplijn via mail of telefoon, waar men met alle vragen terechtkan.

“Digitale gegevensdeling ondersteunen wil zeggen technische problemen opsporen en oplossen, maar ook werken aan emoties, percepties en vooroordelen.”

Ten slotte organiseren we ook “Onderdompeldagen” waarop we al wie in Vlaanderen met eGezondheid bezig is, samenbrengen om van gedachten te wisselen”. De komende jaren worden heel belangrijk omdat digitale gegevensdeling het nieuwe normaal zal worden. Eénlijn.be bereidt zich daar op voor. “Ons dynamisch projectplan beschrijft nauwkeurig al onze activiteiten”, zegt Elfi Goesaert. “Er komen belangrijke tijden op ons af. Momenteel is de stuurgroep het hele aanbod van opleidingen en ondersteuning aan het hertekenen”. De koplopers zijn de afgelopen jaren al op de kar gesprongen van eHealth, maar de komende jaren wil éénlijn.be alle zorgverstrekkers in de eerstelijn meekrijgen. “Momenteel is onze grootste uitdaging om de middenmoot gemotiveerd te krijgen om eHealth in hun dagelijkse werking op te nemen”, zegt Dirk Broeckx. “Daarnaast ondersteunen we ook beroepsgroepen, zoals kinesisten en verpleegkundigen, die het systeem maar al te graag zouden willen gebruiken, maar nog geconfronteerd worden met praktische en technische belemmeringen. En in het algemeen moet de software voor de eindgebruiker nog veel gebruiksvriendelijker worden. Digitale gegevensdeling in de gezondheidszorg ondersteunen wil zeggen technische problemen opsporen en oplossen, maar het vergt ook een ingrijpende verandering van de mentaliteit en dus werken we ook aan emoties, percepties en vooroordelen”. Bijna 10.000 deelnemers schreven zich vorig jaar in voor een opleiding van éénlijn.be. “En dat aantal stijgt elk jaar”, zegt Petra Vancoillie. “We willen het opleidingsaanbod nog meer afstellen op de noden van de doelgroep. Vroeger organiseerden we een opleidingsmoment waarbij een tiental topics aan bod komen. Het is de bedoeling om straks opleidingen à la carte aan te bieden, waarbij men zelf de topics kan samenstellen. De sessies zullen dan letterlijk op maat zijn, via klassikale opleidingen en/of webinars”.  

Wenst u meer info omtrent het project EénLijn.be, contacteer collega Petra Vancoillie 

Tags