Portilog en SBM kiezen voor groei

Een sterke combinatie die perspectieven biedt

CVBA Skilliant, met zijn merken SBM en Escala, wordt de nieuwe aandeelhouder van Portilog, het vormingscentrum voor bedrijven uit de haven- en logistieke sector.
SBM is een specialist in training, coaching en advies voor bedrijven. Met  een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro, een 50-tal medewerkers in eigen dienst en meer dan 1.500 freelance lesgevers is SBM een grote speler in de opleidingswereld.

inspelen op opleidingsbehoeften in en buiten de haven

“Met deze samenwerking willen we beter inspelen op de opleidingsbehoeften van onze huidige en toekomstige klanten in en buiten de haven. Deze klanten bevinden zich niet langer exclusief in de havens van Antwerpen en Zeebrugge maar zijn actief op verschillende locaties binnen en buiten Vlaanderen. Zij maken ook gebruik van diverse logistieke platformen (haven, spoor, wegtransport, luchtvracht).
We zochten en vonden met SBM een sterke partner met knowhow en ervaring in diverse disciplines. Onder andere de zeer snel evoluerende digitalisering vraagt investeringen in infrastructuur en kennis die een relatief kleine organisatie als Portilog niet alleen kan dragen.  Met de huidige ‘war for talent’ in het achterhoofd blijft expertise en de bijhorende kennisoverdracht onontbeerlijk. We zijn ervan overtuigd dat we met de keuze voor SBM een grote stap voorwaarts kunnen zetten om onze ambities waar te maken.”, aldus Geert De Wilde, uittredend voorzitter van Portilog en bestuurder binnen de nieuwe aandeelhoudersstructuur.

Portilog en SBM sloten vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst om wederzijds een aantal opleidingen te promoten. Zowel SBM als de beroepsverenigingen en vennoten van Portilog (ABAS, ASV, KBRV, KVBG, VEA, de Vlaamse Havenvereniging en APZI) zagen de meerwaarde voor beide organisaties en vooral ook voor de klanten. Een aandelenoverdracht leek voor beide partijen de juiste manier om deze noodzakelijke samenwerking te bestendigen. De naam Portilog blijft behouden en blijft een aparte vennootschap, weliswaar met een nieuwe aandeelhoudersstructuur. Portilog blijft het opleidingscentrum voor bedrijven met een havengebonden of logistieke activiteit. De beroepsverenigingen blijven vertegenwoordigd in de nieuwe raad van bestuur en een op te richten adviesraad. Zo blijft Portilog de vinger aan de pols houden bij expediteurs, scheepvaartagenten, rederijkantoren, terminaloperatoren, naties en andere logistieke spelers.

“SBM groepeert bedrijfsopleidingen, coaching en advies voor alle typen bedrijven. Het zeer uitgebreid aanbod omvat zowel managementopleidingen (algemeen, skills, sales, marketing, finance, security,…), technische opleidingen, IT-opleidingen als toegepaste taaltrainingen. De opleidingen worden zowel in eigen locaties als in company aangeboden. Ontstaan als een zelfstandige entiteit binnen de groep Syntra West, heeft SBM de ambitie om een marktleider te worden binnen Vlaanderen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om de aandelen van Portilog te verwerven, hebben wij niet lang geaarzeld. Wij zijn qua productaanbod zeer aanvullend. De kennis en expertise die binnen Portilog opgebouwd werd, kan door SBM aangeboden worden aan logistieke operatoren die buiten het traditionele Portilog klantenbestand vallen. Portilog kan binnen SBM knowhow verwerven om zijn opleidingsportfolio gevoelig uit te breiden. Aangezien wij zeer veel vertrouwen hebben in de werking en de medewerkers van Portilog, hebben wij beslist om Portilog autonoom te laten bestaan binnen onze groep.”, dixit Johan De Neve, afgevaardigd bestuurder Skilliant CVBA en voorzitter CVBA Portilog.
 

Tags