Club productiemanagers gaat van start

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, te gast bij kick-off Club Productiemanagers

Op 17 oktober startte de nieuwe editie van de Club productiemanagers van SBM. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, legde uit wat de 4 grote tendensen in de huidige wereld zijn.

 

tendensen

  1. Digitalisering, robotisering, augmented reality: het gaat heel snel!
  2. Internationalisering: onze bedrijven exporteren meer dan 80%. Protectionisme lijkt niet onmiddellijk een oplossing
  3. Verduurzaming, o.a. noodzakelijk omwille van de opwarming van de aarde.
  4. Vergrijzing in Europa die zorgt voor een spectaculaire stijging van de sociale zekerheid. Er zal 7 miljard meer nodig zijn voor pensioenen de komende jaren + anderzijds is er weinig instroom op de arbeidsmarkt (70% maar in vgl. met de uitstroom)

 

Verandering 

4 tendensen dus die eindigen op “-ing” en wijzen op verander-ing. In de 20ste eeuw  gebruikten we eerder woorden op “-heid”. Zekerheid bvb. Door die veranderingen, komen er nieuwe businessmodellen als Uber, Air b&b, Google, Tesla. We moeten daar van wakker liggen. In Vlaanderen ontstaan wel veel start-ups, maar we zijn niet in staat die financieel te ondersteunen (terwijl miljarden op onze spaarboekjes staan). Ook KMO's moeten mee in de 4 tendensen. Multinationals - die natuurlijk al bezig zijn met de 4 tendensen - worden vaak met een scheef oog bekeken in België. Onterecht, ze stellen wel 1 op 4 van de mensen te werk.

 

Gevolgen van de verandering

Wat de arbeidsmarkt betreft: arbeidsrelaties veranderen. Werknemers zijn eerder medewerkers, projectwerkers,, freelancers, ... en vinden waarden belangrijker. Er is dus een evolutie naar meer “zelfstandigheid”. Daarvoor is een nieuwe aanpak nodig: omscholing en levenslang leren bvb.,  gerichte migratie en technisch onderwijs zullen nodig zijn! ASO scholen zijn niet mee-geëvolueerd, want niet voldoende gericht op bedrijven. Jongeren denken nog al te vaak dat ze niet meer moeten leren na hun studies.

Wat met de overheid in dit alles? In de wedstrijd die nu mondiaal speelt, hebben we eigenlijk een achterstand door het jaarlijks tekort van de overheid. Er moet gesaneerd worden: ziekenhuizen bvb. liggen heel dicht bij elkaar en bieden vaak dezelfde topbehandelingen. Dat is niet langer haalbaar. Een oplossing ligt trouwens ook in publiek-private samenwerking.

Meer info over de clubformule ‘Club productiemanagers’ vindt u hier.