Studiedag Prebes

Gevarieerd aanbod aan sprekers

Om de (permanente) kennis op peil te houden dient de preventieadviseur zich ook wel eens te informeren bij andere diensten of externe partners. Dit zorgt ervoor dat hij/ zij bij momenten een ongelofelijke spreidstand dient aan te nemen om alle onderwerpen te beheersen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de preventieadviseur af en toe vreemd gaat! Dit was tevens het thema voor de studiedag op 11 september 2019 van Prebes in samenwerking met SBM. 

Tijdens deze studiedag kwam een gevarieerd aanbod aan sprekers aan het woord. Waldy Vanbelle (docent Syntra West Groep) gaf ons mee waarop gelet moet worden bij signalisatie bij werken langs of op de openbare weg, Klaas Casteleyn (preventieadviseur – hoofd interne bewakingsdienst bij Jan Yperman Ziekenhuis ) had het over de aandachtspunten bij het gebruik van bewakingscamera’s en Ineke Van den Zegel (preventieadviseur psychosociale aspecten en kenniscelverantwoordelijke agressie Idewe) gaf aan de hand van voorbeelden mee hoe we agressief gedrag kunnen herkennen en aanpakken.

Na de pauze nam Tom Ackaert (EH&S manager DuPont Nutrition & Biosciences/ Genencor International, Brugge) ons mee hoe de visuele inspectie van een formuleringstank in zijn werk gaat nadat er werd vastgesteld dat één van de roerwerkvinnen was afgebroken. De ketel moet betreden worden door de onderhoudsdienst om dit euvel te herstellen. Stap voor stap werd de bestaande procedure (LOTO, betreden besloten ruimten, …) doorlopen, teneinde dit op een volstrekt veilige manier uit te voeren.

Iedereen keek reikhalzend uit naar het laatste topic van de dag nl. brandbestrijding via een digitale blusunit. Na een korte uiteenzetting van Kobe Ramaekers (docent Syntra West groep en zaakvoerder Safety Expertise) mochten de aanwezigen zelf ook even uitproberen. Verschillende scenario’s kwamen aan bod. Het was voor velen een nieuw gegeven die op enthousiasme werd onthaald.

Bekijk hier alle preventie opleidingen