Najaar 2024

Omgevingslawaai en milieuzorg

Omgevingslawaai en milieuzorg "kader, technische aspecten, aanpak"

Introductie

Wanneer geluid lawaai wordt ….

Het lawaai binnen en in de omgeving geldt in Vlaanderen als één van de belangrijkste inbreuken op het leefcomfort. Het is de oorzaak van een aanzienlijke ziektelast, van gezondheidsverlies van psychosociale problemen, van burenruzies en ecologische schade.

Zeer vaak wordt de industriële geluidspollutie als grootste vervuiler bestempeld, terwijl de realiteit vaak anders ligt. Geluidspollutie is ook in belangrijke mate veroorzaakt door het verkeer en door onze leefomgeving zelf.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding kunt u akoestische rapporten begrijpen en interpreteren. U bent in staat om een geluidssituatie zelfstandig te toetsen aan wetgevende kaders. U kunt conceptueel de impact van een projectplan (een nieuwe inrichting, een uitbreiding, een nieuwe weg, ...) naar omgevingsgeluid inschatten, alsook de eventuele nodige budgetten voor milderende maatregelen inschatten.

Na de opleiding kunt u discussies voeren met overheden, deskundigen en andere stakeholders.

Omschrijving

Vanuit Europa groeide de voorbije jaren het besef dat er een gemeenschappelijke aanpak moet zijn tegen het omgevingslawaai met als doel de schadelijke gevolgen van de blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden of op z'n minst te verminderen.

Deze opleiding zal u inzicht brengen in de problematiek van omgevingsgeluid, de wettelijke kaders, de technische aspecten en de probleemaanpak.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, overheidsmilieuambtenaren, lokale beleidsmakers en stadsplanners, politie, gemeentelijke en stedelijke ambtenaren en preventieadviseurs op werven.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijks verplichte vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

De lessen wisselen theoretische beschouwingen af met voorbeelden uit de praktijk. Er is ruimte voor discussie en ervaringsuitwisseling. De docent kan putten uit een ruime ervaring, en kan aldus het vrij theoretisch aspect van de opleiding interactief en begrijpelijk stofferen.

De eerste twee sessies worden afgerond met oefeningen, die de behandelde materie als het ware ent op de geluidsproblematieken waarmee u te maken zal hebben in uw functie als milieucoördinator.

Een praktijkcase toont aan hoe u zelf één en ander kunt meten en hoe u verbetervoorstellen kunt formuleren.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Sessie 1: de problematiek van omgevingsgeluid

 • Milieu effecten van geluid op mens en fauna.
 • Akoestische grootheden en betekenis.
 • Technische aspecten van geluid: meten en interpreteren.
 • Praktische oefeningen: interpretatie van geluidsbeelden.

Sessie 2: de wettelijke kaders

 • Wetgevend kader in Vlaanderen.
 • Het volledig akoestisch Vlarem onderzoek.
 • Het aspect geluid in MER.
 • De wet Schauvliege: geluid van elektronisch versterkte muziek.
 • Praktische oefening: de Vlarem toets van een ingedeelde inrichting.

Sessie 3: de technische aspecten

 • In de praktijk vaak voorkomende geluidsbronnen.
 • Geluidstransmissie naar de omgeving.
 • Geluidsmodellering.
 • Praktische oefening: noise audit van een bedrijf.

Sessie 4: de probleemaanpak

 • Bespreking praktische oefening.
 • Preventiehiërarchie geluid.
 • Een saneringsplan: wat houdt dit in?

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag