Vanaf 14/12/2023

Vlarema, recente wijzigingen in de afvalwetgeving

Met Vlarema 8 en Vlarema 9 een betere circulaire Vlaamse economie

Introductie

U wenst op de hoogte te zijn of te blijven van Vlarema 8 en Vlarema 9. Schrijf u in voor deze bijscholing!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Via deze opleiding krijg u voldoende inzicht in de krachtlijnen van Vlarema 8 en Vlarema 9 en dit telkens met een praktische vertaling naar de to-do's.

Omschrijving

De milieuwetgeving wordt regelmatig geactualiseerd, uitgebreid en verder verfijnd.

Dit is zeker van toepassing voor wat betreft de afvalwetgeving, temeer recycleren en de circulaire gedachte steeds maar belangrijker wordt.

Met Vlarema 8 en Vlarema 9 worden serieuze stappen gezet naar een meer circulaire Vlaamse economie en naar een efficiëntere en selectieve recyclage. Om meer te kunnen recycleren is een hoger percentage en kwalitatievere gescheiden inzameling van afvalstoffen vereist.

Na Vlarema 8 werd er ondertussen een nieuw voorstel van besluit gelanceerd met de bedoeling het Vlarema verder aan te passen: we spreken over Vlarema 9.

In deze opleiding gaan we in vogelvlucht door het ondertussen 'oudere' Vlarema 8, maar nog steeds belangrijk, en besteden we aandacht aan het 'nieuwe' Vlarema 9.

De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze initiatieven richten zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke m.a.w. personen die met de milieuproblematiek worden geconfronteerd.

Methodologie

U krijgt in deze opleiding voldoende inzicht in de wijzigingen met een praktische vertaling naar de to-do's.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Vlarema 8 in vogelvlucht

 • Verplichting tot asbestinventarisatie
 • Digitaliseren van het identificatiedocument van afvaltransport
 • Verplichting tot sloopopvolging
 • Geen bioafval meer in restafval
 • Plasticverpakkingen in de blauwe PMD zak
 • Bedrijven moeten zorgen voor gescheiden inzameling van recycleerbare fracties
 • Update producentenverantwoordelijkheid voor het product in de afvalfase
 • Wanneer is een materiaal een afvalstof en wanneer is het dat niet of niet meer?
 • Controle systemen naar toezicht naleving selectieve sorteerplicht

De krachtlijnen van Vlarema 9

 • Afvalstoffen op een veilige manier verwerken
 • Asbestinventarisatie: asbestveilig Vlaanderen
 • Een verbeterede gescheiden inzameling in het kader van recyclage
 • Afvalpreventie en vermindering van zwerfvuil
 • Circulair gebruik van gerecycleerd materiaal en een grotere afzetmarkt voor gerecycleerd materiaal
 • MATIS: een beter inzameling van data over afvalstoffenproductie, afvalstoffeninzameling en afvalstoffenverwerking

Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 14/12/2023

€ 245,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (14/12)

Uur

18:30 - 21:30

€ 245,00

excl. BTW


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 14/12/2023

€ 245,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (14/12)

Uur

18:30 - 21:30

Duur

1 sessie

€ 245,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

Update bouw- en sloopafval

Deze opleiding wil u alvast informeren betreffende de van toepassing zijnde wetgeving en wat mag, niet mag en moet betreffende bouw- en sloopafval.
 • icon 13/12/2023
 • icon Diverse locaties
 • icon 1 sessie
 • icon Vanaf 245,00 excl. BTW
 • KMO-portefeuille
icon chevron right
 • icon 13/12/2023
 • icon Diverse locaties
 • icon Vanaf 245,00 excl. BTW
 • icon 1 sessie
Deze opleiding wil u alvast informeren betreffende de van toepassing zijnde wetgeving en wat mag, niet mag en moet betreffende bouw- en sloopafval.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Algemene voorwaarden opslag van gevaarlijke (afval)stoffen

Tijdens dit webinar krijgt u een duidelijk overzicht van de wetgeving en regelgeving met betrekking tot de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen.
 • icon Vanaf 27/03/2024
 • icon Webinar
 • icon 2 sessie(s)
 • icon 240,00 excl. BTW
 • KMO-portefeuille
icon chevron right
 • icon Vanaf 27/03/2024
 • icon Webinar
 • icon 240,00 excl. BTW
 • icon 2 sessie(s)
Tijdens dit webinar krijgt u een duidelijk overzicht van de wetgeving en regelgeving met betrekking tot de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag