Club milieucoördinatoren

Binnen het bedrijf staat de milieucoördinator in vele gevallen alleen voor de milieuproblematiek. Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis richtte SBM in samenwerking met Wiels & Partners een club voor de milieucoördinator op.

Deze Club is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden hierin behandeld.

De inhoud kan naargelang de actualiteit en de vraag van de clubleden enigszins wijzigen. Op die manier kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijks verplichte bijscholing van 30 uren.

Deze Club richt zich in de eerste plaats op de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke, maar ook op de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke of de preventieadviseur, m.a.w. de verantwoordelijke die met de milieuproblematiek van het bedrijf wordt geconfronteerd.