29/05/2024

De watertoets

Nieuwe wettelijke ontwikkelingen en geïntegreerde praktijkoplossingen
 • KMO-portefeuille

Introductie

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of een programma, inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding heeft tot doel uw kennis up-to-date te houden omtrent de Watertoets.

Nieuwe wettelijke ontwikkelingen en geïntegreerde praktijkoplossingen worden via cases toegelicht. Deze opleiding zal rekening houden met de meest recente wijzigingen. Alles wordt zo praktisch en interactief mogelijk gegeven.

Omschrijving

Ten gevolge van het decreet "Integraal Waterbeleid" moeten nieuwe vergunningen of attesten zoals de stedenbouwkundige vergunning, het ruimtelijk uitvoeringsplan en de milieuvergunning aan de watertoets worden onderworpen teneinde ongecontroleerde overstromingen of andere ongewenste schadelijke effecten te voorkomen.

In de meeste gevallen zijn het de gemeenten of steden die oordelen over de vergunningen en op die manier te maken krijgen met de watertoets.

Concreet worden volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • Het afkoppelen van hemelwater van het DWA-tracé
 • De vertraagde afvoer van hemelwater volgens de drietrapsstrategie van 'vasthouden, bufferen en afvoeren'. Het gebruik van waterdoorlatende verhardingen is daarbij een belangrijke eerste stap.
 • In navolging van de Provinciale verordening van Vlaams Brabant worden ook bestaande overdekte constructies en verhardingen (gedeeltelijk) in rekening gebracht bij de dimensionering van infiltratie- en buffervoorzieningen.

Deze opleiding heeft tot doel uw kennis up-to-date te houden omtrent de Watertoets.

Nieuwe wettelijke ontwikkelingen en geïntegreerde praktijkoplossingen worden via cases toegelicht. Deze opleiding zal rekening houden met de meest recente wijzigingen. Alles wordt zo praktisch en interactief mogelijk gegeven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijken betrokken bij de evaluatie van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten
 • Verzekeringsverantwoordelijken
 • Architecten, vastgoedmedewerkers, verkopers, verhuurders

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Situering en wetgevend kader
 • De watertoets: 'watertoetsinstrument'
 • De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater
 • Watertoetsrichtlijnen voor vergunningsverleners
 • Praktische oplossingen en tools

Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

Ten Briele 7, 8200 Brugge

29/05/2024

€ 254,00

excl. BTW

Lesdagen

woensdag (29/05)
woensdag (29/05)

Uur

09:30 - 12:30
13:30 - 16:30

€ 254,00

excl. BTW


Brugge

Ten Briele 7, 8200 Brugge

29/05/2024

€ 254,00

excl. BTW

Lesdagen

woensdag (29/05)
woensdag (29/05)

Uur

09:30 - 12:30
13:30 - 16:30

Duur

2 sessie(s)

€ 254,00

excl. BTW


Webinar

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 25/10/2024

€ 266,00

excl. BTW

€ 266,00

excl. BTW


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 25/10/2024

€ 266,00

excl. BTW

Duur

2 sessie(s)

€ 266,00

excl. BTW


Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag