28/11/2024

De Hemelwaterverordening van 2023

Opvang, gebruik, buffering en infiltratie van hemelwater
 • KMO-portefeuille

Introductie

Meer leren over de nieuwe Hemelwaterverordening van 2023 die nu van toepassing is? Schrijf u in!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Via deze opleiding krijg u voldoende inzicht in de Hemelwaterverordening van 2023 en dit  met een praktische vertaling naar de to do's.

Omschrijving

Een vernieuwde gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater werd op 10 februari 2023 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze nieuwe verordening die de oude verordening van 2013 vervangt treedt in werking op 2 oktober 2023 en is van toepassing op meldingen en vergunningsaanvragen die vanaf dan worden ingediend.

De aanleiding tot deze nieuwe verordening is het gegeven dat een aanzienlijk gedeelte van Vlaanderen verhard is (16%) waardoor er een te snelle afvoer is van hemelwater en dat we steeds vaker geconfronteerd worden met periodes van droogte en extreme neerslag. De oude verordening houdt onvoldoende rekening met deze klimaatverandering om de bijhorende negatieve effecten te ondervangen.

Hierbij is er als algemene doel: "elke druppel die op verharding valt maximaal ter plaatse gebruiken".

De nieuwe verordening voorziet hierdoor in verstrengde bepalingen over onder andere:

 • Het omgaan met hemelwater en de scheiding van hemelwater en afvalwater.
 • Het hemelwater maximaal ter plaatse houden door opvang en verplicht gebruik van hemelwater.
 • De infiltratie, de buffering en indien alle voorgaande niet mogelijk is de vertraagde  lozing van water afkomstig van verhardingen.

Ook voor werken op openbaar domein zoals (her)aanleg wegenissen zal deze hemelwaterverordening nu van toepassing worden, weliswaar pas op 7 januari 2025, waardoor hun vrijstellingen komen te vervallen.

De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Lokale overheden, bouwpromotoren, projectontwikkelaars, milieucoördinatoren, facilitymanagers, …

Methodologie

U krijgt in deze opleiding voldoende inzicht in de wijzigingen met een praktische vertaling naar de todo's.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Waarom de regelgeving van 2013 verstrengen: doelstelling, invoegetreding nieuwe regelgeving.
 • Toepassingsgebied.
 • Hemelwaterputten.
 • Infiltratievoorzieningen.
 • Buffering.
 • Technisch achtergronddocument.
 • Praktische invulling nieuwe bepalingen.

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

28/11/2024

€ 142,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (28/11)

Uur

14:00 - 17:00

Duur

1 sessie

€ 142,00

excl. BTW

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag