23/05/2024

Update bouw- en sloopafval

Zijn uw sloopdeskundigen reeds aangesteld?
 • KMO-portefeuille

Introductie

Bouw- en sloopafval is een niet te onderschatten afvalstroom die een brede waaier van afvalstoffen omvat die vrijkomen bij het bouwen, renoveren, afbreken en slopen. Deze afvalstoffen kunnen zeer diverse eigenschappen hebben zoals bijvoorbeeld inert of toxisch, maar ook naar verdere mogelijke toepassingen zoals bijvoorbeeld hergebruik, recyclage of storten.

Omschrijving

Om de materialenkringloop meer en meer sluitend te maken zijn er diverse initiatieven van de Vlaamse wetgever recent van kracht geworden en heeft de beheersorganisatie Tracimat het levenslicht gezien als uitvoering van de sloopinventaris en bijhorende ketenbeheer.

Dit heeft belangrijke financiële consequenties. Enerzijds doordat de heffingen voor storten of verbranden jaar na jaar stijgen en anderzijds doordat de prijzen voor selectief gesorteerde materialen (en zeker metalen) op record hoogtes staan. Bovendien heeft de indeling van het sloopafval en de daarbijhorende verwerkingsstappen een belangrijke financiële impact zeker in het geval van steenpuin met een Hoog Milieu Risico Profiel.

Hierbij dient men voor dit afval bovendien de niet steeds duidelijke wetgeving te respecteren. Zeker indien men bouw- en sloopafval gaat afzetten buiten het Vlaams Gewest, of wanneer men zelf dit bouw- en sloopafval gaat verwerken of hergebruiken.

Een doordachte en oordeelkundige aanpak na voorafgaandelijke analyse kan daarbij heel wat financiële kosten en sancties voorkomen.

Deze opleiding wil u alvast informeren betreffende de van toepassing zijnde wetgeving en wat mag, niet mag en moet betreffende bouw- en sloopafval.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden en projectingenieurs van bedrijven of organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met bouw- en sloopafval. We denken bijvoorbeeld aan bouwondernemingen, bouwpromotoren, studiebureau's, ophalers en verwerkers van bouw- en sloopafval, bedrijven die bouw- of sloopwerken uitvoeren, enz.

Methodologie

Deze opleiding wisselt theoretische beschouwingen af met praktijkvoorbeelden en dit rekening houdende met het wettelijk bepaald kader.

De problematiek wordt steeds vanuit de verschillende oogpunten bekeken, zowel vanuit het oogpunt van de opdrachtgever, sloper, onderaannemer, vervoerder, hergebruiker als de overheid.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Situering van de van toepassing zijnde wetgeving

 • Selectieve sloop en sortering
 • Sloopinventaris en sloopdeskundigen
 • Grondwijzer, Grondbank, Tracimat
 • Transport van afval
 • Voorwaarden bij verwerking van bouw- en sloopafval

De praktijk

 • Plan van aanpak
 • Checklists
 • "Speciale" bouw- en sloopafval
 • Erkenningen, registraties en vergunningen
 • Onderaanneming en werken met derden

Praktijkvoorbeelden

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

23/05/2024

€ 257,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (23/05)

Uur

09:30 - 12:30

Duur

1 sessie

€ 257,00

excl. BTW


Webinar

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

23/05/2024

€ 257,00

excl. BTW

Lesdagen

donderdag (23/05)

Uur

09:30 - 12:30

€ 257,00

excl. BTW


Webinar

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

16/10/2024

€ 270,00

excl. BTW

€ 270,00

excl. BTW


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

16/10/2024

€ 270,00

excl. BTW

Duur

1 sessie

€ 270,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

Tijdens dit interactieve webinar focussen we ons op de onderdelen van de grondverzetswetgeving die in de praktijk het vaakst van belang zijn.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
icon chevron right
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Tijdens dit interactieve webinar focussen we ons op de onderdelen van de grondverzetswetgeving die in de praktijk het vaakst van belang zijn.
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag