Najaar 2024

De aanpak van bodemverontreiniging

Inschatten van de noodzaak tot bodemonderzoek en bodemsanering

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding is men op de hoogte van de huidige regels binnen het domein 'bodem'. U zult kunnen inschatten welke de risico’s zijn van een bodem- of grondwaterverontreining en welke (financiële) gevolgen dit kan hebben. U bent op de hoogte hoe u dergelijke verontreinigingen praktisch gezien best aanpakt.

Omschrijving

Niettegenstaande de bodemregelgeving in Vlaanderen ondertussen ruim 25 jaar bestaat, blijft dit nog steeds evolueren. De Vlaamse overheid streeft naar een steeds grotere verantwoordelijkheid van de betrokken partijen en wenst de komende jaren verder in te zetten op onderzoek en sanering van de bodem in Vlaanderen.

De opleiding zal u onderdompelen in de krachtlijnen van het Bodemdecreet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten VLAREBO met extra aandacht voor de meest recente wijzigingen. We staan ook stil bij de meer technische aspecten van bodemverontreiniging waarbij u meer zicht krijgt op enerzijds de aard of risico’s van een bodem- of grondwaterverontreiniging en anderzijds de inschatting van de hoeveelheid verontreiniging en de bijhorende saneringskost. Ook worden een aantal relevante saneringstechnieken kort besproken. De regeling rond het grondverzet krijgt een bijzondere plaats in de toelichting daar ze een breed toepassingsveld heeft wanneer u bodem gaat uitgraven. Daarnaast verliezen we niet uit het oog dat bodemverontreiniging een belangrijke invloed kan uitoefenen op de vastgoedwaarde van terreinen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich voornamelijk tot milieucoördinatoren en verantwoordelijken die te maken hebben met de materie rond bodemverontreiniging.

Methodologie

De toelichting zal vertrekken vanuit het bestaande beleid en de technische en praktische aanpak van bodemverontreiniging. De interactie tussen u en de docent is van belang, vragen kunnen dan ook steeds gesteld worden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Bodemsanering in Vlaanderen
 • Krachtlijnen van de wetgeving: Bodemdecreet en VLAREBO
 • De mogelijke oorzaken van verontreiniging
 • De verschillende fasen van het bodemonderzoek en de bodemsanering
 • De verplichtingen tot bodemonderzoek en –sanering
 • Sanering in de praktijk: hoe behandelen? Wat zijn de kosten?
 • De wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen
 • Het bodemattest en de regelgeving rond de overdracht van gronden

Ook interessant voor jou

Tijdens dit interactieve webinar focussen we ons op de onderdelen van de grondverzetswetgeving die in de praktijk het vaakst van belang zijn.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
icon chevron right
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Tijdens dit interactieve webinar focussen we ons op de onderdelen van de grondverzetswetgeving die in de praktijk het vaakst van belang zijn.
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag