Recente wijzigingen in de milieuwetgeving


Het interpreteren van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving
#070562
Mixed Klassikaal | Milieu

Introductie

U wenst op de hoogte te blijven van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving? Schrijf u in voor deze opleiding!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Tijdens deze opleiding krijgt u een overzicht van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en hoe u deze moet interpreteren. Een docent met ervaring vertaalt interactief de recente wetgeving.

Omschrijving

"De milieu/ omgevingswetgeving blijft evolueren: als milieucoördinator moet u op de hoogte blijven van de recente wetgeving" die groeit en evolueert met de regelmaat van de klok. Dit maakt het enorm moeilijk om door dit kluwen de weg nog te vinden.

Tijdens deze sessie krijgt u alvast een overzicht van de recente wijzigingen in de milieu/omgevingswetgeving en hoe u die moet interpreteren.

Vanuit zijn dagelijkse ervaring zal de spreker u aan de hand van praktijkgevallen en voorbeelden een bruikbare vertaling geven van de recente wetgeving en dit op basis van interactie met de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken en verantwoordelijken die op de hoogte wensen te blijven van de recente wijzigingen in de milieu/ omgevingswetgeving.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijks verplichte vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

U krijgt een overzicht van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en leert hoe u deze moet interpreteren. Een docent met ervaring vertaalt interactief de recente wetgeving.

Programma

De volgende topics komen aan bod:

  • Vlaremtrein 2017 met o.a. de wijzigingen aan de Vlarem II, Vlarem III, Vlarel en stooktoestellenbesluit.
  • Voorziene wijzigingen Vlaremtrein 2019.
  • Opstart Asbestveilig Vlaanderen en introcuctie Vlaamse asbestinventaris.
  • Update wijzigingen VLAREMA waaronder selectieve inzameling Vlarema 8 en verstrengde sloopopvolging via Tracimat, digitale identificatiedocumenten.
  • Voorziene wijzigingen Vlarema 9.
  • Wijzigingen energieaudit verplichtingen.
  • Voorziene verstrenging watertoets hemelwaterverordening.
  • Varia