04/06/2024

De Vlarem "Omgevingstrein"

Welke praktische gevolgen hebben de verschillende Vlarem wijzigingen.

Introductie

U wenst op de hoogte te zijn van de recentste Vlaremtreinen. Schrijf u in voor deze opleiding!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Via deze opleiding krijg u voldoende inzicht in de wijzigingen en met een praktische vertaling naar de to do's.

Omschrijving

De milieuwetgeving wordt regelmatig geactualiseerd, uitgebreid, aangepast en verder verfijnd.

De laatste wijzigingen betreft de "grondwatertrein 2024". Hierin werden diverse actualisaties doorgevoerd als gevolg van de Blue Deal.

De wijzigingen hebben betrekking op thema's zoals grondwaterwinning, bemaling, drainages, circulair watergebruik, droogleggingsprojecten etc... als vervolg op de recent vernieuwde en verstrengde hemelwaterverordening.

Daarnaast zijn er in de afgelopen periode ook diverse andere Vlarem aanpassingen geweest naar aanleiding van nieuwe goedgekeurde Best Beschikbare Technieken.

Ook het Decreet modulaire omgevingsvergunningsprocedure en instrumentendecreet komen aan bod waarbij er naast voorwaarden ook lasten kunnen worden opgelegd bij toekenning van een omgevingsvergunning.

In deze opleiding worden de afgelopen en de voorziene wijzigingen toegelicht.

De opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte vorming van de milieucoördinator.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze initiatieven richten zich in de eerste plaats naar de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Methodologie

U krijgt in deze opleiding voldoende inzicht in de wijzigingen met een praktische vertaling naar de todo's.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Dit ontwerp van wijzigingsbesluit heeft als doel het beheer van het grondwater te verbeteren.

Op 27 oktober 2023 werd de zogenaamde “grondwatertrein” voor een tweede keer principieel goedgekeurd. Hierdoor zal de regelgeving m.b.t. onder andere bemalingen in de nabije toekomst wijzigen: een aanpassing van de bemalingsrubriek 53.2, een kader voor het lozen en zuiveren van potentieel verontreinigd bemalingswater, een verstrenging van de bemalingscascade, een verplichte registratie van meterstanden aan de overheid, ... In deze grondwatertrein worden ook enkele wijzigingen aangebracht in de definitie van de verschillende waters, aanpassingen aan de sectorale voorwaarden en aanpassingen in watergerelateerde indelingsrubrieken.

Er wordt verwacht dat deze nieuwe regelgeving in werking treedt in de tweede helft van 2024.

Via het Decreet modulaire omgevingsvergunning voor de invoering van een modulaire procedure zullen alle vergunningsprocedures worden vereenvoudigd tot e´e´n basisprocedure waarbij er afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag verschillende (extra) modules ingezet moeten worden. Het onderscheid tussen de gewone en de vereenvoudigde vergunningsprocedure zou hiermee verdwijnen.

Niet elke module zal in elke vergunningsprocedure voorkomen. De modules zullen toegepast worden afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag en naargelang de noodzaak om oplossingsgericht te werk te gaan binnen een vergunningsprocedure.

Het is daarbij de bedoeling dat elke module zowel in eerste aanleg als in graad van administratief beroep kan ingezet worden. Er wordt gewerkt met een basisbehandelingstermijn die verlengd wordt naargelang er verschillende modules (moeten) worden ingezet.

Uiteindelijk moet de modulaire procedure ervoor zorgen dat er meer mogelijkheden worden geboden dan vandaag om te komen tot een vergunbaar project binnen e´e´nzelfde procedure.

Daarnaast voorziet het Decreet modulmaire omgevingsvergunning in de invoering van het omgevingsbesluit. Een omgevingsbesluit wordt omschreven als een beslissing over een omgevingsvergunning in combinatie met een ruimtelijk uitvoeringsplan die voorziet in een planologische bestemming van het projectgebied naar de gee¨igende bestemming. Bij een omgevingsbesluit wordt er vertrokken verschillend naargelang het project waarvoor het omgevingsbesluit wordt aangevraagd.

Het Instrumentendecreet en bijbehorende uitvoeringsbesluiten heeft betrekking tot de koopplichten, de compenserende vergoedingen en de planbatenheffing.

Deze besluiten bepalen dat zowel de decretale regelingen en de nadere regels m.b.t. de koopplichten, de compenserende vergoedingen en de planbatenheffing in werking treden op 15 april 2024 en samen met een besluit dat de financiële tussenkomst regelt bij planschadevergoedingen ten gevolge van welbepaalde gemeentelijke RUP’s.

Dit Decreet zorgt ook voor een optimalisering van de lasten bij de omgevingsvergunning.

Er zal ook worden stilgestaan bij diverse algemene wijzigingen van de Vlarem zoals de vaststelling van sectorale milieuvoorwaarden van toepassing op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen. Concreet: voorwaarden m.b.t de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6.

Andere wijzigingen die aan bod komen zijn wijzigingen Integraal milieujaarverslag en diverse aanpassingen naar aanleiding van Best Beschikbare Technieken waaronder deze voor de ferrometaalverwerkende industrie

Reden te over dus om stil te blijven staan bij al deze wijzigingen.

2013-801-1-OmschrijvingDocent-2.png

Alimento

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

04/06/2024

€ 257,00

excl. BTW

Lesdagen

dinsdag (04/06)

Uur

14:00 - 17:00

Duur

1 sessie

€ 257,00

excl. BTW


Webinar

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

04/06/2024

€ 257,00

excl. BTW

Lesdagen

dinsdag (04/06)

Uur

14:00 - 17:00

€ 257,00

excl. BTW


Webinar

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

10/10/2024

€ 270,00

excl. BTW

€ 270,00

excl. BTW


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

10/10/2024

€ 270,00

excl. BTW

Duur

1 sessie

€ 270,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

U wenst op de hoogte te blijven van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving? Schrijf u in voor deze opleiding!
 • icon Diverse locaties
 • icon 1 sessie
 • icon Vanaf 257,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon Vanaf 257,00 excl. BTW
 • icon 1 sessie
U wenst op de hoogte te blijven van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving? Schrijf u in voor deze opleiding!
 • KMO-portefeuille
icon chevron right
Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis zal plaatsvinden.
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
icon chevron right
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis zal plaatsvinden.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag