21/10/2024

Voorwaarden lozing van afvalwaters

60 minuten webinar: volgens de Vlaamse reglementering inzake milieuhygiëne
  • KMO-portefeuille

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinar hebt u inzicht in de diverse soorten afvalwaters en de bijbehorende voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om deze te mogen lozen.

Omschrijving

Europa streeft ernaar via de Europese Kader richtlijn Water naar een uniform water- en afvalwaterbeleid met als gevolg dat het beheer van (afval)water een steeds belangrijker onderdeel uitmaakt van het Vlaamse milieubeleid en zodoende weerslag heeft op het vergunningsbeleid en bijbehorende voorwaarden om afvalwater te mogen lozen.

In de Vlaamse reglementering inzake milieuhygiëne is de lozing van afvalwater dan ook vaak vergunnings- of meldingsplichtig en dienen organisaties onder meer de kwaliteits- en emissienormen van hun afvalwater te meten en bijhorende voorwaarden te respecteren.

Tijdens dit webinar krijgt u een duidelijk overzicht van de spelregels met betrekking tot de lozing van de diverse soorten afvalwaters zoals wanneer vergunnings- of meldingsplichtig en welke zijn de diverse voorwaarden waaraan lozing van de diverse afvalwaters moeten voldoen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, gebouw- en onderhoudsverantwoordelijken en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de afvalwaterproblematiek.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Vergunnings- of meldingsplichten met betrekking tot afvalwaterlozing.

Lozingsnormen afvalwaters:

  • Indeling van (afval)waters
  • Normen voor niet ingedeelde lozingen
  • Algemene kwaliteits- en emissienormen
  • Sectorale lozingsnormen
  • Lozing van gevaarlijke stoffen
  • Milieukwaliteitsnormen

Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

21/10/2024

€ 142,00

excl. BTW

Lesdagen

maandag (21/10)

Uur

10:00 - 11:00

€ 142,00

excl. BTW

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag