21/10/2024

Afvalwaterheffingen

60 minuten webinar: afhankelijk van de indeling zijn er verschillende heffingen van toepassing voor het lozen van afvalwaters, mogelijks zelfs voor hemelwater
  • KMO-portefeuille

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht in de diverse kosten van afvalwaters.

Omschrijving

Sinds het programmadecreet moet via de eengemaakte waterfactuur de heffingen betaald worden op het geloosde afvalwater.

Afhankelijk van de herkomst van dit water zoals bijvoorbeeld leidingwater, grondwater of hemelwater zijn er verschillende heffingen en tarieven van toepassing.

De indeling van het geloosde afvalwater zoals koelwater, huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is bepalend voor de te betalen heffing.

Daarnaast speelt ook van belang waarin het afvalwater geloosd wordt een belangrijke rol.

Tijdens dit webinar krijgt u een duidelijk overzicht van de spelregels met betrekking tot de elementen van de uiteindelijke factuur voor lozing van afvalwaters.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieudeskundigen, milieuverantwoordelijken, gebouw- en onderhoudsverantwoordelijken en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de afvalwaterproblematiek.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Heffingen:

  • Indeling van de diverse soorten (afval)waters
  • Eengemaakte waterfactuur
  • Grondwaterwinning
  • Heffing afvalwaterlozingen

Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

21/10/2024

€ 142,00

excl. BTW

€ 142,00

excl. BTW


Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag