Vanaf 07/11/2024

Organiseren van de bedrijfsinterne milieuzorg volgens ISO 14001

Stapsgewijs zelf een ISO 14001:2015 systeem opzetten

Introductie

Een milieumanagementsysteem richt zich specifiek naar het beheersen van de organisatie impact en verbeteren van prestaties op milieugebied zodat er structureel aandacht besteed wordt aan het voorkomen van milieubelasting door de bedrijfsvoering.

Hierbij staan drie belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en andere milieuverplichtingen.
 • Beheersen en verminderen van milieu-risico's.
 • Streven naar een permanente verbetering van milieuprestaties en bereiken van de doelstellingen van uw organisatie.

ISO 14001:2015 is de vernieuwde internationaal certificeerbare norm die aangeeft waaraan een milieumanagement-systeem zou moeten voldoen.

Voordelen van een ISO 14001:2015 systeem

Voor de directie is de aanwezigheid van een milieuzorgsysteem een geruststelling dat de milieuaspecten onder controle zijn, dat er compliance is ten opzichte van milieureglementering en dat er via audits toezicht en controle is op het goed functioneren van het systeem. Anderzijds ervaren milieuverantwoordelijken een milieuzorgsysteem als een grote hulp om hun werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren.

Andere voordelen van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 zijn een verbeterd imago, mogelijke besparingen op milieukosten zoals inbreuken en heffingen of vermijden van boetes en incidenten.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wat biedt deze opleiding:

Het is de bedoeling u meer inzicht te geven in de opbouw en praktische werkwijze bij het invoeren van een milieumanagementsysteem.

Na afloop van iedere module is men in staat om de besproken systeemvereisten te implementeren in de eigen organisatie zodat op het einde van deze opleiding men beschikt over een milieu-managementsysteem volgens ISO 14001:2015.

In de laatste module wordt er individueel per deelnemer een bedrijfsinterne sessie voorzien om mogelijke problemen bij te sturen en op te lossen.

Omschrijving

Wat biedt deze opleiding:

Het is de bedoeling u meer inzicht te geven in de opbouw en praktische werkwijze bij het invoeren van een milieumanagementsysteem.

Na afloop van iedere module is men in staat om de besproken systeemvereisten te implementeren in de eigen organisatie zodat op het einde van deze opleiding men beschikt over een milieu-managementsysteem volgens ISO 14001:2015.

In de laatste module wordt er individueel per deelnemer een bedrijfsinterne sessie voorzien om mogelijke problemen bij te sturen en op te lossen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die betrokken zijn bij de voorbereiding of toepassing van milieuprocedures en het in praktijk brengen van een milieuzorgsysteem conform de ISO 14001:2015 norm.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

In een eerste luik van de opleiding wordt de milieuproblematiek kort besproken en de wettelijke achtergrond van een milieumanagementsysteem geschetst. Vervolgens worden de voordelen van een milieumanagementsysteem en de gelijkenissen en verschillen met andere managementsystemen behandeld.

Uiteindelijk worden de eisen van de ISO 14001:2015 norm in detail besproken en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Inhoud van de modules:

 • Module 1: Introductie ISO 14001:2015. Identificatie en analyse van milieuaspecten.
 • Module 2: Bepaling van milieurisico's en kansen. Wettelijke en andere vereisten.
 • Module 3: Beheersing van de werkzaamheden door inzet van middelen en competentiebeheer. Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties.
 • Module 4: ISO documentatie. Documentenbeheer en registraties. Beleid en doelstellingen. Communicatie.
 • Module 5: Monitoring en meting. Afwijkingen, corrigerende maatregelen, continu verbeteren.
 • Module 6: Interne audits. Directiebeoordeling.
 • Module 7: Individuele bedrijfsinterne sessie (op afspraak) om mogelijke knelpunten te verhelpen of het uitvoeren van een pre-audit.

Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 07/11/2024

€ 1485,00

excl. BTW

€ 1485,00

excl. BTW


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 07/11/2024

€ 1485,00

excl. BTW

Duur

7 sessie(s)

€ 1485,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

Door de milieuprestaties te meten en te registreren wordt het milieubeleid zichtbaar gemaakt en kunnen bedrijven nagaan of ze aan de opgelegde normen voldoen.
 • icon Diverse locaties
 • icon 1 sessie
 • icon 270,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 270,00 excl. BTW
 • icon 1 sessie
Door de milieuprestaties te meten en te registreren wordt het milieubeleid zichtbaar gemaakt en kunnen bedrijven nagaan of ze aan de opgelegde normen voldoen.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right
Vanaf 22/10/2024
Na het volgen van deze opleiding heeft men geleerd hoe een milieu audit te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.
 • icon Diverse locaties
 • icon 4 sessie(s)
 • icon 970,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 970,00 excl. BTW
 • icon 4 sessie(s)
Na het volgen van deze opleiding heeft men geleerd hoe een milieu audit te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag