#050519

Milieucoördinator niveau B

Opleiding Milieu

Vanaf 4 juli 1996 leggen het decreet bedrijfsinterne milieuzorg en het uitvoeringsbesluit aan vele bedrijven de verplichting op een milieucoördinator aan te stellen. Afhankelijk van de indelingslijst in de milieuwetgeving, vervat in VLAREM II: 150 uren voor milieucoördinator B en 250 uren voor milieucoördinator A.

De milieucoördinator moet waken over de naleving van de milieuwetgeving in het bedrijf, moet tekortkomingen signaleren en verbeteringsvoorstellen formuleren. De Vlaamse wetgever legt aan toekomstige milieucoördinatoren de verplichting op een erkende cursus van aanvullende vorming te volgen. Het uitvoeringsbesluit omschrijft zeer nauwkeurig het te volgen lessenpakket. Bovendien heeft de milieucoördinator een dermate veeleisende functie dat een doorgedreven kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek onmisbaar is. Syntra West, SBM en Escala hebben de afgelopen jaren een stevige traditie uitgebouwd op het vlak van bedrijfsgerichte opleidingen over de milieuproblematiek in al haar aspecten.

Voorkennis

Ofwel houder zijn van een einddiploma van hoger secundair onderwijs of hogere leergangen.

Ofwel een nuttige ervaring hebben van minstens 3 jaar op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg.

Methodologie

Het lessenpakket geeft de cursisten de gelegenheid zich grondig te verdiepen in de diverse milieuproblematieken, zonder de praktijk uit het oog te verliezen. Een aantal praktijkbezoeken rond milieuzorg, afvalbehandeling, lucht- en waterzuivering staan op het programma. Tevens wordt er in de cursus via zeer praktische situaties aandacht geschonken aan metingen/analyses, beheersingstechnieken rond geluid en het raadplegen van gegevensbestanden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar personen die het diploma van milieucoördinator niveau B wensen te behalen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heeft u een diepgaande kennis van zowel de juridische als de technische aspecten van de milieuproblematiek. U ontvangt bovendien het erkende diploma "Milieucoördinator niveau B".

Programma

Module 1: uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen

 • Inleiding + grondslagen milieuwetenschappen
 • Structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I)
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Formulering milieu-eisen (Vlarem II)
 • Praktijksessie Vlarem

Module 2: milieubeheersystemen en taken van de milieucoördinator

 • Opstellen milieuvergunningsaanvragen
 • Monitoring van emissies
 • Subsidies
 • Integratie milieuzorg in bedrijfsbeheer
 • Emissiejaarverslag en administratie
 • Opstarten milieuzorgsysteem
 • Milieuheffingen

Module 3: taakstelling milieucoördinator

 • Preventie bodem- en grondwaterverontreiniging
 • Preventie externe veiligheid
 • Vermijding afvalstromen: opzetten preventieprojecten
 • Raadplegen gegevensbestanden
 • Beheersingstechniek: rookgaszuivering
 • Praktijk metingen en analyses
 • Saneringstechnologie
 • Interne en externe communicatie
 • Beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling
 • Preventie afvalwater good housekeeping
 • Milieu-effectenrapportage (MER)
 • Veiligheidsrapportering (VR)
 • Energiebeleid
 • Bedrijfseconomische aspecten milieubeheer
 • Beheersingstechniek geluid
 • Projectbeheer
 • Praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 05/03/2018 14:30 17:30
maandag 05/03/2018 18:00 21:00
maandag 12/03/2018 14:30 17:30
maandag 12/03/2018 18:00 21:00
maandag 19/03/2018 14:30 17:30
maandag 19/03/2018 18:00 21:00
maandag 26/03/2018 14:30 17:30
maandag 26/03/2018 18:00 21:00
maandag 16/04/2018 14:30 17:30
maandag 16/04/2018 18:00 21:00
maandag 23/04/2018 14:30 17:30
maandag 23/04/2018 18:00 21:00
maandag 30/04/2018 14:30 17:30
maandag 30/04/2018 18:00 21:00
maandag 07/05/2018 14:30 17:30
maandag 07/05/2018 18:00 21:00
maandag 14/05/2018 14:30 17:30
maandag 14/05/2018 18:00 21:00
maandag 28/05/2018 14:30 17:30
maandag 28/05/2018 18:00 21:00
maandag 04/06/2018 14:30 17:30
maandag 04/06/2018 18:00 21:00
maandag 11/06/2018 14:30 17:30
maandag 11/06/2018 18:00 21:00
maandag 18/06/2018 14:30 17:30
maandag 18/06/2018 18:00 21:00
maandag 25/06/2018 14:30 17:30
maandag 25/06/2018 18:00 21:00
maandag 03/09/2018 14:30 17:30
maandag 03/09/2018 18:00 21:00
maandag 10/09/2018 14:30 17:30
maandag 10/09/2018 18:00 21:00
maandag 17/09/2018 14:30 17:30
maandag 17/09/2018 18:00 21:00
maandag 24/09/2018 14:30 17:30
maandag 24/09/2018 18:00 21:00
maandag 01/10/2018 14:30 17:30
maandag 01/10/2018 18:00 21:00
maandag 08/10/2018 14:30 17:30
maandag 08/10/2018 18:00 21:00
maandag 15/10/2018 14:30 17:30
maandag 15/10/2018 18:00 21:00
maandag 22/10/2018 14:30 17:30
maandag 22/10/2018 18:00 21:00
maandag 05/11/2018 14:30 17:30
maandag 05/11/2018 18:00 21:00
maandag 12/11/2018 14:30 17:30
maandag 12/11/2018 18:00 21:00
maandag 19/11/2018 14:30 17:30
maandag 19/11/2018 18:00 21:00
maandag 26/11/2018 18:00 21:00

Locatie

 • SBM Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • info@sbm.be