Najaar 2024

Inkopen van energie

Klimaatverzekering als antwoord op onvoorspeelbaarheid

Omschrijving

De kost van energie kent een stijgende trend. Bij vele bedrijven en instellingen is het energiebudget een belangrijk onderdeel van de kostprijs van hun producten. Elke besparing per MWh heeft daarbij een directe impact op het financieel resultaat. Om concurrentieel te blijven moet het energiebudget beheersbaar blijven. Wie over contracten moet onderhandelen schrikt zich vaak meer dan een bult. De energiekost wordt immers samengesteld uit 65 componenten bij 27 verschillende distributienetbeheerders. Onaangename verrassingen over de energierekeningen zijn geen uitzondering. "Minder energie verbruiken" is één mogelijk antwoord op deze situatie, maar vergt al gauw belangrijke investeringen. Om die investeringen te maken in functie van de bestaande energiekosten, is het van belang om zich te verzekeren van marktconforme leveringscontracten. Vaak kan men door een beter aankoopbeleid een besparing realiseren zonder daarbij te moeten investeren.

Een goed aankoopbeleid zal je in staat stellen om de evolutie van de volatiele energiemarkten beter op te volgen en zich optimaal in te dekken tegen plotse prijsstijgingen en anderzijds mee te genieten van de prijsdalingen. Het voorziet ook in een voortdurende analyse waardoor niet alleen de energiekosten maar ook de transport- en distributiekosten geoptimaliseerd worden. Vraag u bvb. af: "Hoe kan ik de verschillende aanbiedingen van leveranciers objectief vergelijken en hoe kan ik de energieaankoop-strategie optimaal afstemmen op de bedrijfsvoering?"

Tot slot geeft een aankoopbeleid voor energie ook een zicht op oplossingen in functie van het bedrijfsprofiel om minder energie uit het net te halen en meer uit lokale duurzame energiebronnen. Een klimaatverzekering voor energie zorgt bvb. dat u minder uit het net haalt en dat de energie uit het net ook correct geprijsd is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de medewerkers die betrokken zijn bij de financiële aspecten van energiebeheer in een bedrijf.

Wij denken hierbij aan milieucoördinatoren, leidinggevenden, inkopers, technisch verantwoordelijken, productiemanagers, maintenance managers, bedrijfsjuristen, ...

Methodologie

In deze opleiding zal u een antwoord krijgen op verschillende vragen ivm de aankoop van energie. U krijgt de kans om uw eigen aankoopbeleid voor energie kritisch te evalueren. U wordt gevraagd om uw specifieke situatie op voorhand te bezorgen aan de docent zodat hij hierop kan ingaan tijdens de opleiding.

Met praktische oefeningen zetten we u op weg naar betere resultaten.

Gezien het interactief karakter worden maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

De bevoorrading en de markt

In dit deel krijgt u inzicht in de producten elektriciteit en aardgas, hun technische kenmerken maar ook de inrichting van de markten. We staan ook uitgebreid stil bij de prijscomponenten, de kost voor het product, de kost voor transport en distributie en de taksen. Daarnaast belichten we ook een aantal marktmechanismen en bekijken hun belang voor uw eigen aankoopsituatie. We brengen hier niet alleen essentiële begrippen aan maar duiden ook aan waar de voornaamste moeilijkheden zich bevinden. We hebben hierbij ook aandacht voor het product elektriciteit en het product aardgas, de markten (de voorspelbaarheid, ruwe olie en derivaten, aardgas, elektriciteit, emisierechtenmarkt, ...), de prijscomponenten, de juiste risicoamanagement strategie en de valkuilen voor de aankoper als respons op de onvoorspelbare energiemarkten.

De klimaatdoelstellingen, een visie op de toekomst, de energieaankoop strategie

In dit deel hebben we aandacht voor de klimaatuitdaging waar we met z'n allen voor staan. Wat is de visie van het Belgisch Energiepact op de toekomst. Hierbij bekijken we 3 belangrijke pijlers namelijk bevoorradingszekerheid, competitieve prijszetting en de duurzaamheid van de gekozen oplossingen.

De prijszetting

In dit deel leren we offertes van energieleveranciers kritisch evalueren en met elkaar vergelijken. We gaan prijsaanbiedingen opdelen in hun relevante onderdelen, vaste prijzen met variabele prijzen vergelijken en het risicogehalte van verschillende aanbiedingen inschatten. Daarnaast leert u ook hoe u de onderhandelingsrondes zo kan inrichten dat u zelf het initiatief behoudt. Door de stap voor stap aanpak leert u zelfs de meest complexe offertes met elkaar te vergelijken. U leert ook meer over de organisatie van een energietender en het bepalen van de aankoopcriteria.

De klimaatverzekering

Tot slot gaan we een aantal scenario's toelichten waarbij klassieke bedrijven een aantal keuzes maakten om naast een beter aankoopbeleid voor energie ook ruimte te maken voor oplossingen voor lokale duurzame energie. Scenario's waarbij bedrijfszekerheid en prijscompetentie verandering mogelijk maken en daarbij duurzaamheid inbouwen als een verzekering tegen bestaande en komende klimaatdoelstellingen.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag