Najaar 2024

Grondverzet in Vlaanderen, een praktische insteek

60 minuten webinar: wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij grondverzet?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na dit webinar hebt u inzicht in de grondverzetswetgeving in Vlaanderen.

Omschrijving

Al wie uitgraaft, aanvoert of afvoert in Vlaanderen moet rekening houden met de regelgeving beschreven in het VLAREBO.

Elke aannemer, elke aanbestedende overheid, elke toezichtshouder dient elk op zijn manier op de hoogte te zijn van de grondverzetswetgeving in Vlaanderen:

  • De aannemer dient te weten aan welke regels hij zich moet houden.
  • De overheid dient te weten welke informatie voorzien moet worden in het bestek.
  • De toezichtshouders dienen te weten wat er precies gecontroleerd moet worden.

Bent u hiervan voldoende op de hoogte?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar richt zich enerzijds tot aannemers, grondwerkers, …  maar anderzijds ook tot aanbestedende overheden (Agentschap Wegen en Verkeer, steden en gemeenten, etc). Daarnaast hebben ook toezichtshouders (politie, milieu-inspectie, etc.) nood aan voldoende kennis over deze materie.

Methodologie

Tijdens dit interactieve webinar focussen we ons op de onderdelen van de grondverzetswetgeving die in de praktijk het vaakst van belang zijn. Praktische tips, aanbevelingen en voorbeelden uit de praktijk vormen de rode draad.

De docent houdt van interactie en moedigt de deelnemers steeds aan om hun vragen te stellen en discussiepunten op te werpen.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • Situering, wettelijk kader
  • Overzicht van de belangrijkste regels
  • Aanbevelingen en voorbeelden

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag