Energiebesparingen in productie


Leer waar en hoe u kunt besparen op de energiekost
#140472
Opleiding | Milieu

Introductie

De energiekost heeft bij de meeste productiebedrijven meer en meer een impact op de uiteindelijke verkoopprijs van de producten. Om onze bedrijven concurrentieel te laten blijven dient men ook deze kost zo laag mogelijk te houden.

Omschrijving

Bij de opvolging van energiebesparende maatregelen in het productieproces zijn echter meerdere disciplines van het productiebedrijf betrokken. Niet alleen procesingenieurs, productie- en onderhoudsverantwoordelijken, maar ook de facility manager, de kwaliteitscoördinator, de preventieadviseur, de milieucoördinator en procestechnologen. Energiebesparing is een onderwerp wat nu eenmaal raakvlakken heeft in alle afdelingen in het bedrijf. Het herkennen van de mogelijkheden binnen uw bedrijf vereist kennis en inzicht.

Het is duidelijk dat de meeste bedrijven nood hebben aan een goed opgeleide energiemanager wil men op een efficiënte manier, met kennis van zaken besparen op de energiekost.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot diegene die in het productiebedrijf te maken krijgt met energiebesparing of daar interesse voor heeft. We denken hierbij aan productie- en onderhoudsverantwoordelijken, facility managers, kwaliteitscoördinatoren, preventieadviseurs en milieucoördinatoren.

Methodologie

  • Deze opleiding legt het accent op het detecteren van energiebesparingspotentieel en het realiseren van deze energiebesparing binnen een productiebedrijf. Op een praktische manier wordt de kennis en kunde verhoogd door theorie en praktijk met elkaar af te wisselen.
  • Welke quick-wins zijn er om energie te besparen en hoe deze opportuniteiten in kaart brengen.
  • Aan de hand van reële praktijkvoorbeelden geven we de mogelijkheden en uitdagingen weer.

Programma

Module 1: Introductie: drijfveren energiemanagement, Trias Energetica, energieaudits, energiebeheersysteem, ISO 50001

Module 2: Energieconsumptie analyse, energiemonitoring, energieboekhouding, energiestromen, opmaak energiemodel, meten is weten, interpretatie van de meetgegevens

Module 3: Energiebesparingstechnieken in gebouwen: HVAC, isolatie, warm water, ventilatie

Module 4: Energieverslinders in productieomgevingen: stoom en warm water, koeling, elektriciteit, perslucht, verwarming, verlichting, HVAC, ... Mogelijkheden ivm energie recuperatie

Module 5: Hernieuwbare energie en Cleantech projecten: zonne-energie, windenergie, WKK, absorptiekoeling, ORC, biobrandstof

Module 6: Individuele actiepunten opstellen via een checklist

Tim Vancouillie is al meerdere jaren actief als energie consultant in België. Hij bouwde zijn expertise op binnen de openbare gebouwen en industriële sector mert betrekking tot energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.