SF323

Voor wie werkt in de vastgoedsector. Het sociaal fonds voorziet een opleidingsbudget van €250 per persoon per kalenderjaar om opleidingen te volgen.

sf323  Sectorfondsen