Volta

Volta

Opleidingen voor de elektrotechniek (PC 149.01)

Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Volta wordt bestuurd door de sociale partners (federaties en vakbonden) die in de sector actief zijn. Aan de kant van de federaties zijn dat Eloya, FEE, Nelectra en Techlink. Aan vakbondskant gaat het om ABVV-Metaal, ACV-CSC Metea en MWB-FGTB

Volta opereert onder de noemer: Kruispunt van elektrotechniek. Alles samen werkt Volta voor zo’n 5000 ondernemingen in België, goed voor ongeveer 36.000 werknemers.

Dankzij het partnerschap tussen Volta en SBM kan er genoten worden van een korting bij inschrijving. Deze korting is enkel van toepassing op de geselecteerde opleidingen en niet voor het volledige opleidingsaanbod van SBM.
 

Sectorfondsen Lees meer op hun website