Volta

Volta is de koepelorganisatie waar 3 dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector hun krachten bundelen in één organisatiestructuur om zo een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden: Vormelek, Tecnolec en FBZ

Vormelek: het centrum voor beroepsopleiding en vorming in de sector

Bedrijven die behoren tot het Paritair Subcomité (PSC) 149.01 voor elektriciens: installatie en distributie en arbeiders tewerkstellen, kunnen een beroep doen op de diensten van Vormelek (RSZ-prefix: 067 of 467).

Naast de eigen Vormelek-opleidingen bestaan nog heel wat andere opleidingen die uw werknemers kunnen helpen bij de uitoefening van hun beroep: opleidingen met interne lesgever en opleidingen met externe lesgever.

De premie wordt berekend op basis van het aantal uur aanwezigheid. De premie bedraagt € 15,50 per opleidingsuur per arbeider. Voor opleidingen die 32 uur of langer duren, bedraagt de premie € 7,75 omdat deze opleidingen automatisch in aanmerking komen voor het Betaald Educatief Verlof (BEV).

Tecnolec: het technologisch kenniscentrum (erkend als Gelijkgesteld Collectief Centrum door de FOD Economie)

FBZ: het Fonds voor bestaanszekerheid

Terug naar overzicht