Educam

Educam

Opleidingen voor de autosector en aanverwante sectoren

EDUCAM is hét kennis- en opleidingscentrum van en voor de autosector en aanverwante sectoren. Men geeft advies en trainingen, en men onderzoekt de evoluties en tendensen in de bevoegde sectoren.

EDUCAM verleent gratis en persoonlijk advies aan alle werkgevers uit de EDUCAM-sectoren. Dat zijn alle bedrijven die behoren tot het Paritaire comité 112 (Garagebedrijf) of de Paritaire subcomités 149.2 (Koetswerk), 149.4 (Metaalhandel) en 142.1 (Terugwinning van metalen).

EDUCAM betaalt een premie van 5 euro per vormingsuur, of 40 euro per dag, op voorwaarde dat: 

  • de onderneming een opleidingsplan voor haar arbeiders bij EDUCAM ingediend heeft voor 15 februari van het jaar waarop het plan betrekking heeft. Opmerking:
    • het indienen van het opleidingsplan is verplicht vanaf 15 werknemers
    • voor de bedrijven die behoren tot PC 142.1 is het opleidingsplan niet verplicht en geeft elk opleidingsuur recht op een premie van 15 euro, dus 120 euro per dag. Het totaalbedrag van de premies is ongelimiteerd.
  • het om een door EDUCAM goedgekeurde opleiding gaat 
  • het toegekende vormingskrediet dit toelaat

Sectorfondsen Lees meer op hun website