Pro Q Kine

PQK

Opleidingen voor de kinesitherapeut

De onafhankelijke vzw Pro-Q-Kine ontwikkelt, beheert en implementeert het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie in België. De vzw werd opgericht op 15 november 2012 en werkt in opdracht van het RIZIV. Haar voornaamste doelstelling is meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg. Daarnaast wil ze kwaliteit in het kinesitherapeutisch handelen bevorderen en een integrale kwaliteitszorg nastreven. Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit. Sinds 2016 heeft de vzw een ISO 9001-certificaat en voldoet ze dus aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

Naast het RIZIV zijn de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapie Axxon, en de officiële opleidingsinstituten in kinesitherapie de huidige partners van Pro-Q-Kine. Het begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van het RIZIV, de verzekeringsinstellingen, de beroepsvereniging en het onderwijs, volgt de werking van Pro-Q-Kine op.
 

Sectorfondsen Lees meer op hun website