Ivoc

IVOC is het “Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie”.

Bij de start was IVOC de link tussen de scholen, de opleidingen en de ondernemingen uit de sector.
Vandaag leggen zij veel meer de nadruk op het in kaart brengen en het ontwikkelen van de competenties van de werknemers uit de sector.

Wat is hun belangrijkste opdracht nu?

Een opleidingsaanbod dat beantwoordt aan de noden van de ondernemingen. De ondernemingen helpen een degelijk opleidingsplan op poten te zetten De werknemers daadwerkelijk ondersteunen bij hun opleidingsinspanningen.
Daarnaast werken zij ook samen met alle geledingen van het onderwijs en met de professionele opleidingsverstrekkers om toekomstige werknemers op een degelijke manier voor te bereiden op een loopbaan binnen de sector.

IVOC voorziet een tussenkomst voor werknemers uit hun paritair comite die mode-opleiding volgen bij Syntra West.

IVOC voorziet een tussenkomst in het inschrijvingsgeld van cursisten uit het paritair comite voor de modeopleidingen en een tussenkomst in de onkosten (grondstoffen, km, opvang…)

Ivoc  Sectorfondsen