Alimento

Alimento

Opleidingen voor de voedingsindustrie

De Alimento-groep staat ten dienste van meer dan 4.400 voedingsbedrijven die samen 91.000 mensen tewerkstellen.

Het werkingsgebied van Alimento is dus de Belgische voedingsindustrie. Horecabedrijven, klein- of grootdistributie behoren niet tot het werkingsgebied van Alimento. De voedingsindustrie verwerkt grondstoffen uit landbouw, veeteelt en visvangst tot voedingsproducten voor mens en dier. Het gaat om diverse subsectoren als koekjesfabrieken, brouwerijen en frisdrankproducenten, de zuivelsector of de vleesverwerkende nijverheid.

De dienstverlening van de Alimento-groep geldt voor werknemers van de paritaire comités 118 (arbeiders voedingsindustrie) en 220 (bedienden voedingsindustrie).

  • Werknemers: voor werknemers uit de voedingsnijverheid die werken in paritaire comités 118 en 220.
  • Voedingsbedrijven: voor bedrijven uit de voedingsnijverheid die personeel tewerkstellen in paritaire comités 118 en 220.
  • Bakkers: voor bakkers die personeel in dienst hebben in hun atelier onder paritair comité 118.
  • Onderwijs: voor leerkrachten, docenten, TA(C) en begeleiders die jongeren voorbereiden op werk in een bakkerij of een voedingsbedrijf.

Alimento  Sectorfondsen