Grafoc

GRAFOC is het opleidings- en kenniscentrum van en voor de Printmedia industrie in Vlaanderen, waar werknemers en werkgevers van paritair comité 130 terecht kunnen voor advies, kennis en informatie.

  • Subsidies voor opleidingen:  Het jaarlijks maximum subsidiebedrag kan oplopen van €1.500 tot €11.230,48 naargelang je behaalde level.
  • Tegemoetkoming aan werknemers PC130 die op eigen initiatief job gerelateerde opleidingen volgen.

Grafoc  Sectorfondsen