Grafoc

Grafoc

Opleidingen voor de printmedia industrie (PC 130)

GRAFOC is het opleidings- en kenniscentrum van en voor de Printmedia industrie in Vlaanderen, waar werknemers en werkgevers van paritair comité 130 terecht kunnen voor advies, kennis en informatie.

  • Subsidies voor opleidingen: Het jaarlijks maximum subsidiebedrag kan oplopen van €1.500 tot €11.230,48 naargelang je behaalde level.
  • Tegemoetkoming aan werknemers PC 130 die op eigen initiatief jobgerelateerde opleidingen volgen.

Sectorfondsen Lees meer op hun website