Febelgra

Febelgra

Opleidingen voor de grafische sector 

Febelgra is de representatieve beroepsvereniging van de Belgische grafische industrie en vertegenwoordigt alle zelfstandige ondernemingen in de drukkerijsector, de prepress- en de afwerkingsbranches. Als federatie van de Belgische grafische industrie werkt Febelgra mee aan de toekomst van de sector. Samen met GRAFOC voor Vlaanderen en Cefograf voor Wallonië zorgt Febelgra ervoor dat de printmediabedrijven PC 130 opleidingen aan hun werknemers kunnen aanbieden via premies en subsidies. 

Sectorfondsen Lees meer op hun website