Cobot

Cobot vzw en Cobot-Bedienden vzw zijn de sectorale opleidingscentra voor respectievelijk de arbeiders en de bedienden van de textielsector.

De hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van opleidingen voor alle textielwerknemers (b.v. operatoren, regelaars, meestergasten, technici, administratief en commerciële medewerkers,….).  

Een tweede belangrijke activiteit is 'arbeidsmarktwerking', namelijk het informeren en oriënteren van geschikte medewerkers naar vacatures in textielbedrijven.

Als textielbedrijf kan je een sectorale tegmoetkoming verkrijgen van:

  • maximum 500 €/dag voor textielspecifieke opleidingen (voor werknemers onder arbeidersstatuut)
  • maximum 250 €/dag voor niet-textielspecifieke opleidingen (voor werknemers onder arbeidersstatuut)
  • maximum 800 €/dag voor alle types opleidingen voor zuivere bediendengroepen
  • ingeval van een gemengde deelnemersgroep (een mix van arbeiders en bedienden) wordt de sectorale tegemoetkoming bepaald op basis van proratisering.

SBM organiseert verschillende opleidingen in samenwerking met Cobot (vb BA4,…)

Terug naar overzicht