Cobot

Cobot is het sectorale opleidingscentrum voor de textielsector. 
De hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van opleidingen voor alle textielwerknemers (b.v. operatoren, regelaars, meestergasten, technici, administratief en commerciële medewerkers,…).   

Een tweede belangrijke activiteit is 'arbeidsmarktwerking', namelijk het informeren en oriënteren van geschikte medewerkers naar vacatures in textielbedrijven. 
Als textielbedrijf kan je een sectorale tegemoetkoming verkrijgen van: maximum 500 €/dag voor bepaalde opleidingen. 

SBM organiseert verschillende opleidingen in samenwerking met Cobot (vb BA4,…)

Cobot  Sectorfondsen