Woodwize

Woodwize

Opleidingen voor houtverwerkende bedrijven

Woodwize organiseert opleidingen voor iedereen die in de houtsector werkt, en doet dat in het bedrijf zelf of in de streek waar de onderneming zich bevindt.

Woodwize heeft een hele lijst van mogelijke opleidingen die betrekking hebben op alle aspecten van de houtsector. SBM en Woodwize bieden samen een halfjaarlijkse bijscholing voor preventieadviseurs aan.
 

Sectorfondsen Lees meer op hun website