SFTL

SFTL

Opleidingen voor arbeiders in de sector wegvervoer en logistiek

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de ondernemingen van de sector wegvervoer en logistiek. De sector transport en logistiek vindt het belangrijk dat arbeiders opleidingen en bijscholingen volgen. Daarom krijgt de werkgever bij het SFTL heel wat ondersteuning.

Jaarlijks kent het SFTL een opleidingsbudget toe aan elke werkgever van de sector transport en logistiek. Werkgevers kunnen met het opleidingsbudget zowel interne als externe opleidingskosten recupereren.

Afgevaardigden van de vakbonden, leden van ondernemingsraden, en comités voor preventie en bescherming kunnen deelnemen aan syndicale vorming. Hun loon wordt doorbetaald. Een werkgever in de sector kan hiervoor bij het SFTL een financiële tussenkomst voor de arbeiders vragen.

Werkgevers kunnen bij het SFTL een financiële tussenkomst vragen wanneer zij zelf de investering doen om de opleiding voor het rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C voor iemand te bekostigen, en dit ook daadwerkelijk wordt behaald. Het moet dan wel gaan om een arbeider die reeds in dienst is, of iemand die als arbeider in dienst treedt na het behalen van het rijbewijs C, CE en/of de basiskwalificatie vakbekwaamheid C.

Het SFTL komt tussen in de kosten van ADR-opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs die over een wettelijk ADR-attest moeten beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Dit zijn de arbeiders die de basisopleiding of de vijfjaarlijkse bijscholing moeten volgen.
 

Sectorfondsen Lees meer op hun website