Plastiq

PlastIQ wordt paritair beheerd door de sociale partners van de comités 116 en 207. De financiële middelen worden per masterplan goedgekeurd door Co- valent. 

PlastIQ biedt bedrijven en werknemers een kwaliteitsvol opleidingsaanbod aan in samenwerking met diverse partners. Deze opleidingen zijn meestal gratis of aan sterk gereduceerde prijzen voor werknemers van PC 207 en PC 116 (scheikundige nijverheid).

PlastIQ zit in de groep van de intersectorale opleidingen.

PlastiQ  Sectorfondsen