Plastiq

Plastiq

Opleidingen voor de kunststofverwerkende sector

PlastIQ is dé paritaire opleidingsorganisatie voor de kunststofverwerkende sector. PlastIQ organiseert opleidingen, laat toekomstige en huidige werknemers hun competenties versterken via uiteenlopende trajecten en draagt bij tot het vergroten van de instroom van geschoolde medewerkers in een boeiende sector met veel toekomstperspectief.

PlastIQ wordt paritair beheerd door de sociale partners van de comités 116 en 207. De financiële middelen worden per masterplan goedgekeurd door Co-valent. 

PlastIQ biedt bedrijven en werknemers een kwaliteitsvol opleidingsaanbod aan in samenwerking met diverse partners. Deze opleidingen zijn meestal gratis of aan sterk gereduceerde prijzen voor werknemers van PC 207 en PC 116 (scheikundige nijverheid).

PlastIQ zit in de groep van de intersectorale opleidingen.

Sectorfondsen Lees meer op hun website