De opleidingen zijn echt gericht op de specifieke doelgroepen

Over de stap om zijn kennis ook te delen, moest docent Mic Adam niet lang nadenken. "Ik geloof heel hard in het delen van kennis. Er bestaat een Vlaams gezegde 'je moet geven om terug te krijgen'. Dat heb ik de voorbije negen jaar dus gedaan, en ook daarvoor al zonder mij daar bewust van te zijn."

Met zijn 30 jaar ervaring in de internationale sales en marketing, is docent-coach Mic Adam een ervaren rot in social business. Hij bouwde zijn carrière uit in general management en marketing functies in zowel b2b- als b2c-bedrijven, waaronder Wang Laboratories, Kryptonite Corp., Van Aerden Group, Ophardt Hygiëne Technik en Unisys. De laatste tien jaar werd hij gebeten door het netwerken en - in een later stadium - dé netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Vandaag is hij internationaal één van de absolute autoriteiten op het vlak van social selling en social amplificatie.

Geven om te krijgen

Over de stap om zijn kennis ook te delen, moest Mic niet lang nadenken. "Ik geloof heel hard in het delen van kennis. Er bestaat een Vlaams gezegde 'je moet geven om terug te krijgen'. Dat heb ik de voorbije negen jaar dus gedaan, en ook daarvoor al zonder mij daar bewust van te zijn."

Mic sprong heel vroeg op de kar van de social media. Een term die intussen een beetje een containerbegrip geworden is. Wij vroegen Mic dan ook hoe hij de social media definieert in het kader van zijn opleidingen. Mic: "Als ik opleidingen bij SBM geef rond social media, dan zijn er drie heel specifieke insteken, of noem het doelgroepen. Ten eerste is er de marketing en alles wat daarmee te maken heeft, kortom de traditionele insteek van social media. Een tweede pijler richt zich specifiek tot sales mensen, wat in het mooi Engels 'social selling' heet. Met andere woorden het gebruik van social media door sales mensen en dus niet door marketeers. De derde doelgroep die we proberen aan te spreken, zijn rekruteerders, want ook voor hen zijn social media zeer belangrijk geworden."

Functie-insteek

Het feit dat hij eerst de verschillende doelgroepen opsomt voor hij over de verschillende social media begint, is trouwens geen toeval. Mic legt uit: "De opleidingen zijn echt gericht op de specifieke doelgroepen. Het is veel meer een functie-insteek dan een platforminsteek. We bieden dus geen Facebook- of LinkedIn-training aan, maar we vragen ons af hoe je de sociale media kan toepassen in jouw functie als marketeer, salesmedewerker of rekruteerder. En zo komen we automatisch bij de grote drie terecht: LinkedIn, Facebook en Twitter."

Behalve een introductie op de verschillende sociale netwerken, gaat Mic ook dieper in op wat je nu precies met die social media kan doen. Want het volstaat niet een profiel te hebben. Mic: "Klopt. En dat is meteen het tweede luik van de opleiding: je hebt ook content nodig. En dat wordt al te vaak vergeten. Daar ga ik dan ook dieper op in. Hoe kan je Facebook, LinkedIn en Twitter efficiënt gebruiken? Welke informatie zet je erop? Welke content deel je? En hoe kom je aan relevante content?"

Content zoeken en vinden

De vraag stellen, is ze ook beantwoorden. Hoe komen bedrijven eigenlijk aan de juiste content? Mic: "Bedrijven vertellen me vaak dat ze geen content hebben. Wel, dat klopt niet. Hun website staat in principe vol met content. Die content kunnen ze hergebruiken op de social media. Niet iedereen komt op je website kijken. De uitdaging bestaat er dus in om de eigen content die ze al hebben, op een relevante manier via hun social media te delen. Daarnaast is er ook content van derden die ze in hun verhaal kunnen integreren. Misschien heeft de overheid wel goeie content gemaakt rond regelgeving in je sector. Gebruik die content, herschrijf die op maat van je doelgroep en déél die content. Heel vaak ontbreekt het bedrijven aan moed om die content te vinden en te delen. En nochtans is interessante content zeer gemakkelijk te vinden. De laatste keer dat ik op het internet keek, stond daar heel wat content op (lacht)."

Eat your own dog food

Content is met andere woorden een cruciaal element om succesvol te zijn op social media. Wij wilden van Mic weten of hij nog obstakels ziet waardoor bedrijven soms op hun digitale honger blijven zitten. "Waar het voor bedrijven nog heel vaak fout loopt, is wat ik het amplificeren zou noemen. Dat wil zeggen het uitdragen van wat er op de social media staat door de werknemers. Ik merk heel vaak op de fan- of de bedrijfspagina's dat daar wel berichtjes op geplaatst worden voor de doelgroep, maar dat die zelden tot nooit door de medewerkers zelf gedeeld worden in hun eigen netwerk. Er wordt dus een grote kans gemist want dat zijn de 'referrals' uit je eigen bedrijf, zoals die ook voor de sociale media al bestonden. Mensen praten over hun bedrijf, zijn fier op hun bedrijf en gaan dan ook de berichten vanuit het bedrijf uitdragen. Diezelfde beweging krijg je vandaag ook op social media. Bedrijven kijken heel vaak naar ambassadeurs en dat zijn meestal mensen die niet voor het bedrijf werken. Terwijl hun eigen werknemers, de eersten zouden moeten zijn. Daarnaast merk ik dat - als een bedrijf iemand heeft die de social media voor hen beheert en die berichten op de social media plaatst - die persoon zelden die berichten via zijn eigen netwerk gaat delen. Dan denk ik: waar is je 'I eat my own dog food'-mentaliteit?"

Voor deze gemiste kansen ziet Mic vier verklaringen.

"Ten eerste weten werknemers heel vaak niet welke de officiële kanalen zijn van het bedrijf. Twee: werknemers zijn een beetje terughoudend. Mag ik dat wel delen, hoe moet ik het delen, enz. Kortom, ze zijn een beetje bang. Drie, ik merk dat er heel vaak ook geen leiderschap is vanuit het management. Dat het management zelf dus ook de berichten niet deelt. En als het management niets deelt, waarom zouden hun medewerkers het dan doen? En vier: het ontbreken van een social media policy, richtlijnen die bepalen hoe je de social media op een goeie manier kan en mag gebruiken."

Hands-on

Een hele uitdaging dus om bedrijven de weg te wijzen in de wereld van de social media. Hoe pakt Mic het concreet aan om te zorgen dat de deelnemers na de opleiding effectief aan de slag kunnen met de opgedane kennis? Mic: "We proberen het zo hands-on mogelijk te maken zodat mensen het ook echt in de vingers hebben. Sociale media, dat moet je doen om het te kunnen. Het door iemand uitgelegd krijgen, is meestal niet voldoende. Als je in een LinkedIn-sessie bijv. 150 tips gekregen hebt, en daarna kom je op kantoor en moet je eerst andere brandjes blussen, dan is de kans groot dat die tips nooit zullen worden toegepast. Vandaar dat wij het in de opleiding anders aanpakken en 'on the spot' oefenen in een reële context. Dat helpt hen ook over hun koudwatervrees."