Zelfs met een pokerface geven micro-expressies meer inzicht

Micro-expressies zijn onvrijwillige uitdrukkingen van het gezicht. Deze uitdrukkingen worden vaak onbewust door een persoon getoond. Een getraind oog kan deze micro-expressies waarnemen en, in combinatie met de juiste vragen, erachter komen of de persoon zijn juiste intenties verwoordt.

Nico Declercq (°Brugge 1968) is werkzaam als politiecommissaris. Sedert 1999 gaf hij les aan diverse politiescholen en specialiseerde zich onder meer in verhoor-, ondervragings- en onderhandelingstechnieken.

Bij Syntra-West is hij docent 'Leugendetectie' binnen de opleiding tot privédetective én verzorgt hij trainingssessies voor SBM en Escala. Hij staat bekend als een dynamische en interactieve docent, met een focus op de praktische toepasbaarheid van zijn onderwerpen.

Waarover gaat het?

Micro-expressies zijn onvrijwillige uitdrukkingen van het gezicht. Deze uitdrukkingen worden vaak onbewust door een persoon getoond. Een getraind oog kan deze micro-expressies waarnemen en, in combinatie met de juiste vragen, erachter komen of de persoon zijn juiste intenties verwoordt. Deze expressies duren een halve seconde of korter. We onderscheiden zeven basisemoties binnen de micro-expressies namelijk: verdriet, woede, verbazing, angst, walging, minachting en vreugde. Je kunt deze emoties leren herkennen en je kennis gebruiken om misleiding te ontdekken.

Wat houden de opleidingen in?

Tijdens een basistraject van 3 avonden word je via praktijkgerichte oefeningen, cases en simulaties getraind in het snel en aandachtig observeren van afwijkingen van iemands basisgedrag. Je leert subtiele micro-expressies in het gelaat te herkennen en dit te koppelen aan de juiste emoties. Via een unieke benadering ontwikkel je de vaardigheid om je klanten en medewerkers te 'lezen' en kom je snel hun juiste intenties te weten. In een vervolgtraject van 4 avonden leer je specifieke informatie te filteren uit de manier waarop iemand verbaal met je communiceert. Je leert een serie vragen aan waarmee je weglatingen, generalisaties en vervormingen kunt laten aanvullen en correct interpreteren. Efficiënte analyse van hetgeen je gesprekspartner wilt vertellen leidt tot aandachtspunten die wijzen op misleidend en leugenachtig gedrag.

Kun u uw lesmethodiek kort beschrijven?

Ik omschrijf mijn lesmethodiek graag als Cool Fun & Functional. In feite is de cursus één groot practicum waarbij ik de deelnemers op een interactieve wijze train met reële voorbeelden. Ik maak vaak gebruik van videoanalyses en spelelementen. Zo krijgen sommige deelnemers de opdracht om te liegen en leren we aan de hand van verschillende videoanalyses te achterhalen wie loog. Gelet op de oefeningen en de interactieve wijze van lesgeven probeer ik de groep te beperken tot maximaal 15 deelnemers per sessie.

Waar leerde u het vak?

Op de politieschool en in het dagelijks werkveld. Ik raakte door het onderwerp gefascineerd en volgde cursussen in binnen- en buitenland. De rest is autodidactisch. Zo bezit ik meer als 80 boeken over het onderwerp. Zelfs tijdens mijn sessies die ik verzorg leer ik nog telkens bij.

Wie kan baat hebben bij de opleiding?

o Verkopers: Ontdek de klant zijn echte behoeften

o Managers kunnen beter anticiperen op de reacties van medewerkers en klanten

o Trainers en begeleiders

o HR verantwoordelijken: denk hierbij aan sollicitanten en gesprekken met medewerkers o Onderhandelaar

o Zorgfuncties

o Iedereen die zijn persoonlijke en werkrelaties wil verbeteren Je kunt emoties leren herkennen en je kennis gebruiken om misleiding te ontdekken.